GOSPODARA
VUČIĆA 59
Katalog stanova
GOSPODARA
VUČIĆA 59
SLAVIJA
KALENIĆ
PIJACA
SVETOSAVSKI
PLATO
AUTOKOMANDA
GOSPODARA
VUČIĆA
OBJEKAT
Stambeno-poslovni objekat, Ulica Gospodara Vučića br. 59
K.p.4264, K.O. Vračar, Beograd
INVESTITOR I ORGANIZATOR GRADNJE
“PROSTOR” D.O.O., Svetozara Markovića 8, Beograd
AUTOR ARHITEKTONSKOG REŠENJA
Budimir Novaković, dipl.ing.arh.
GOSPODARA
VUČIĆA 59
OZNAKA
KOM.
%
2
4
50.00
dvoiposobni
2+
1
12.50
Troiposobni
3+
3
37.50
TIP STANA
dvosobni
UKUPNO:
100
Broj lokala unutar objekta
2
UKUPNO:
2
Broj parking mesta unutar garaže
8
UKUPNO:
8
TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE
4.
1. FUNKCIJA
MATERIJALIZACIJA
Objekat je u funkcionalnom smislu poslovno-stambeni sa podzemnom garažom.
U pogledu materijalizacije objekat je zidan giter blokom d=20cm i pregradnim zidovima od
gips kartonskih ploča na čeličnoj podkonstrukciji.
Podrumske prostorije u podrumu i garaža su sa stambeno-poslovnim delom povezane
preko stepenišnog jezgra koje se spušta do podzemne etaže.
Projektom je predviđena upotreba domaćih materijal I klase, kako u unutrašnjosti objekta
tako i po pitanju obrade fasada.
Stambeno-poslovni objekat je projektovan na 7 etaža, Po+Su+Pr+5+Pk, od kojih je
podrum potpuno ukopan i namenjen je za ostave i četiri garažna mesta. Ostatak objekta
ima suteren sa ostavama, prizemlje sa dva lokala, pet etaža i potkrovnu etažu. Na prvom i
petom spratu projektovana su po dva stana, dok su drugi, treći i četvrti sprat isprojektovani
sa po jednim stanom. U potkrovlju je isprojektovan prostor tipa “penthaus”. Manji stanovi
su jednostrano orijentisani, prema ulici Gospodara Vučića ili prema dvorištu (Riječka ulica),
dok veći stanovi imaju dvostranu orijentaciju.
Objekat je u potpunosti termički i hidro zaštićen
Objekat je koncipiran sa centralnim komunikacionim jezgrom (stepenište i lift) i stambenim
jedinicama koje se formiraju oko njega, prema ulici Gospodara Vučića i Riječkoj ulici.
Glavni pristup objektu je iz ulice Gospodara Vučića. Kolski prolaz u dvorišni deo je
namenjen interventnim vozilima i pešacima.
Pristup vozila garažnom prostoru obezbeđen je iz Riječke ulice.
2. OBLIKOVANJE
Osnova objekta je približno pravougaonog oblika sa centralnim stepenišnim jezgrom i
liftom.
Otvori na fasadama su ujednačeni i pravilni.
Prepusti na fasadama su pravougaoni, sa dispozicijom prema ulici i dvorištu.
Krov je kos, mansardni.
3. KONSTRUKCIJA
U konstruktivnom smislu, objekat predstavlja kombinaciju skeletnog sistema sa betonskim
šajbnama. U ukopanom delu objekta, podna konstrukcija je koncipirana kao puna AB
ploča. Pod obodnim zidovima i ispod zidova stepenišnog jezgra, planirane su AB temeljne
trake.
Ukrućenja su izvedena sa horizontalnim i vertikalnim AB serklažima i gredama.
Međuspratna konstrukcija je puna AB ploča debljine d=20cm.
Krovne ravni su projektovane kao kose ploče sa puniocima i AB pločom.
Odvod atmosferske vode sa krova rešen je vertikainim i horizontalnim odvodnim cevima.
5. OBRADA STANOVA
Unutrašnja obrada je klasična. Podovi u stanovima su ili parketni ili keramičke pločice na
adekvatnoj podlozi sa zvučnom zaštitom, shodno nameni prostorije. Podovi na ulaznom
delu u objekat, na stepeništu, kao i na terasama je granitna keramika. U okviru parkirališta i
stanarskih ostava je betonska ploča sa završnom obradom u cementnom estrihu i zaštitom
od hemijskih penetrata.
Zidovi su malterisani, osim u kuhinjama i kupatilima gde su predviđene keramičke pločice.
U kuhinjama zidovi se oblažu keramičkim pločicama do visine h=160cm bez hidroizolacije,
dok se u kupatilima zidovi oblažu do pune visine sa hidroizolacijom koja se povija uz zid od
30-90cm u zavisnosti od zone kupatila.
Obrada plafona je predviđena gips-kartonskim pločama na podkonstrukciji, osim u
kupatilima gde je predviđen spušten plafon od vlago-otpornih gips-kartonskih ploča na
potkonstrukciji.
Svi fasadni otvori su od PVC profila, zastakljeni termopan staklom d=6+12+6mm, osim
ulaznih vrata u objekat koja su izrađena od aluminijumske plastificirane bravarije i
zastakljena sigurnosnim staklom. Vrata u stanovima su drvena.
6. OPREMA STANOVA
KUHINJE - U svim stanovima predviđene su jednodelne sudopere sa cediljkom,
ugrađene u radni element. Bojler je protočni 5-8 lit.
KUPATILO - U zavisnosti od veličine stana ugrađuje se uzidana emajlirana čelična kada.
Predviđena je baterija za toplu i hladnu vodu sa ručnim tušem. Umivaonik i
WC šolja su od keramike sa pripadajućim priborom. U svim kupatilima je
predviđen električni bojler od 80 lit.
WC -
Predviđa se u većim stanovima i od ugrađene opreme sadrži
keramičku WC šolju i manji umivaonik.
Beleške . . .
Download

Каталогизација, Господара Вучића 59, објекат ГП-9