Subotica 26.11.2013.
- AKCIJAINDUSTRIJSKA ARMATURA I CRNI FITING
Ktg broj
401855
401857
401865
401866
Artikal
Leptir ventil - SL disk NP10 DN 150
Leptir ventil - SL disk NP10 DN 250
Leptir ventil - inox disk NP10 DN 50
Leptir ventil - inox disk NP10 DN 65
VP cena din
412359
412361
Gumeni kompenzator sa holenderima NP 10 2"
Gumeni kompenzator sa holenderima NP 10 3"
3.138,14
1000450
1000451
1000456
1000460
1000461
1000469
1000474
1000528
1000540
1000542
Besavni T komad ASTM A234 4"
Besavni T komad ASTM A234 5"
Koncentricna redukcija ASTM A234 3/4*1/2
Koncentricna redukcija ASTM A234 11/4*3/4
Koncentricna redukcija ASTM A234 11/4*1/2
Redukcija koncentricna ASTM A234 2"x3/4"
Koncentricna redukcija ASTM A234 21/2*1
T redukcija ASTM A 234 11/2*11/4
T redukcija ASTM A 234 3*2
T redukcija ASTM A 234 4*3
2.146,57
7.693,79
18.139,04
3.422,18
4.206,26
6.290,13
3.816,86
119,07
218,30
292,16
331,15
667,56
873,18
2.267,29
3.219,85
Akcijski
rabat
59%
58%
59%
59%
Neto cena din
3.154,45
7.618,40
1.403,09
1.724,57
Kolicina
48
11
29
28
50%
67%
1.569,07
2.075,74
28
22
67%
67%
75%
70%
70%
65%
75%
80%
80%
77%
708,37
1.259,56
29,77
65,49
87,65
115,90
166,89
174,64
453,46
740,57
193
28
399
204
230
56
18
104
58
19
Subotica 26.11.2013.
Ktg broj
1180176
1180230
1180233
1180238
1180239
1180243
1180246
1180247
1180485
1180488
Artikal
Prirubnica grlo DIN2631 PN6 DN40 48.3mm
Prirubnica ravna DIN2576 NP10 DN 15
Prirubnica ravna DIN2576 NP10 DN 32
Prirubnica ravna DIN2576 NP10 DN 100(114,3)
Prirubnica ravna DIN2576 NP10 DN 125
Prirubnica ravna DIN2576 NP10 DN 150
Prirubnica ravna DIN2576 NP10 DN 250
Prirubnica ravna DIN2576 NP10 DN 300
Prirubnica grlo DIN2633 NP16 DN100(114,3)
Prirubnica grlo DIN2633 NP16 DN150(168,3)
410743
410750
410751
7007296
Kosi hvatac necistoce PN16 DN32
Kosi hvatac necistoce PN16 DN150
Kosi hvatac necistoce PN16 DN200
Kosi hvatac necistoce PN16 DN15
7009624
7009628
7009630
Odbojni ventil PN16 ravni DN25
Odbojni ventil PN16 ravni DN65
Odbojni ventil PN16 ravni DN100
7010608
Dvodelna kuglasta slavina PN16 DN50
1171063
Crni muf 21/2"
Akcijski
rabat
58%
52%
47%
49%
53%
49%
51%
55%
51%
52%
Neto cena din
203,59
109,95
259,00
609,33
841,25
1.016,58
1.820,44
2.133,34
903,04
1.522,49
Kolicina
58
29
72
197
151
66
74
32
492
250
54%
61%
43%
55%
1.277,35
9.437,06
21.808,57
713,71
18
2
8
14
15.776,94
52%
60%
54%
1.390,44
3.685,37
7.257,39
19
18
24
8.289,47
58%
3.481,58
28
326,61
65%
114,31
916
VP cena din
484,74
229,07
488,67
1.194,76
1.789,90
1.993,30
3.715,18
4.740,76
1.842,94
3.171,86
2.776,84
24.197,58
38.260,65
1.586,02
2.896,74
9.213,42
Download

AKCIJA - industrijska armatura i crni fiting