Pumpe termalnog ulja
Tip TU prema DIN 24255
TEHNI^KE KARAKTERISTIKE:
Hidrauličke karakteristike : Q=10-300 m³/h
Visina dizanja : max 80 mvs
Broj obrtaja : max 3000 o/min
Temperatura : max 300°C
Zaptivanje : pletenica ili mehanički zaptivač
PRIMENA:
Pumpe TU namenjene su za transport
termalnog ulja koje ima ulogu prenosa
toplotne energije. Termička ulja koja se
koriste kao radni medij ne smeju sadr`ati
abrazivne sastojke, niti agresivne
komponente koje bi štetno delovale na delove
pumpe.
PRIRUBNICE
DIN 2533 NP16
DIN 2534 NP25
ZAPTIVANJE
Zaptivanje vratila je kombinovane izvedbe.
Iza radnog kola se zaptiva grafitnom
pletenicom, a iza prednjeg le`aja sa
radijalnom osovinskom zaptivkom na bazi
PTFE koja je za temperature do 260°C i
pritisak do 10 bara. Iza ove zaptivke nalazi se
otvor za kontrolu curenja. Zadnji le`aj se
zaptiva sa dva semeringa od vitona.
OPIS IZVOðENJA
POLOŽAJ PRIKLJUČKA
Pumpe za termalna ulja su jednostepene,
horizontalne, centrifugalne, izvedene sa Usisni priključak je horizontalan, a potisni
spiralnim jednodelnim kućištem, u pogledu vertikalan usmeren na gore.
dimenzija i karakteristika prema standardu
DIN 24255.
NAČIN OZNAČAVANJA
[email protected][TENJE
Pumpa TU 32-200
Tip pumpe...................................................TU
Nazivni otvor potisne prirubnice................32
Prečnik radnog kola...................................200
PODRU^JA DOBAVE
70
60
50
40
30
20
H (m)
100-250
32
-20
0
10
40200
65
50
-20
0
-2
0
80
0
-20
0
8
6
5
4
o
1450 /min
3
2
5
6
8
10
20
30
40
50 60
80
200
100
300
400
500
700
3
Q (m /h)
120
100
80
10
0-2
60
H (m)
50
32200
40
40-20
50
-20
0
0
65
-20
0
80
50
-2
00
30
20
o
2900 /min
10
5
6
8
10
20
30
40
50
60
3
Q (m /h)
80
100
200
300
400
500
700
DIMENZIJE PUMPI
a
b1
f
b2
bf
DNp
bf
x
l
h2
E5
A4
D2
m2
s
e
b
n2
m1
c
c1
h1
DNu
BEOGRAD
B1
n1
w
Prirubnice DIN 2533
t
u
d
DNu
DNp
25
32
40
50
65
80
100
125
150
D
bf
K
g
Broj rupa
115
140
150
165
185
200
220
250
285
16
18
18
20
20
22
24
26
26
85
100
110
125
145
160
180
210
240
14
18
18
18
18
18
18
18
22
4
4
4
4
4
8
8
8
8
MERNA SKICA PUMPNIH AGREGATA
TIP AGREGATA
Veličina
pumpe
Radno
kolo
32-200
40-200
160
180
200
50-200
65-200
80-200
205
220
240
260
100-250
EM
veli~ina
80
90
100
112
132
160
90
100
112
132
160
90
100
112
132
160
100
112
132
160
180
100
112
132
160
180
200
112
132
160
180
200
225
250
280
315
BEOGRAD
Du
50
Dp
32
a
f
h1
h2
80
180
160
40
360
65
50
80
100
200
65
225
180
100
80
125
250
h3
H
80
420
100
440
80
420
100
440
80
440
100
80
460
485
100
505
120
80
525
510
100
530
120
550
470
605
120
125
100
140
225
280
625
160
665
Lm
Lu
274
332
370
380
479
633
332
370
380
479
633
332
370
380
479
633
370
380
479
633
690
370
380
479
633
690
758
380
479
633
690
758
830
906
1024
1153
717
775
813
823
922
1076
795
823
843
942
1096
795
823
843
942
1096
823
843
942
1096
1154
968
978
1077
1232
1289
1357
993
1092
1247
1304
1372
1444
1520
1638
1767
L1
120
150
L2
Lp
405
445
480
490
565
348
445
480
490
565
348
445
480
490
565
348
495
505
580
355
375
545
555
315
380
400
425
570
323
388
408
433
458
488
356
394
645
685
720
730
805
936
685
720
730
805
936
685
720
730
805
936
735
745
820
950
990
845
855
930
1060
1100
1150
870
946
1076
1116
1166
1216
1276
1368
1482
Simeona Kon~arevi}a 20,11080 Beograd
Tel/fax: +381 (0)11 2199 196, +381 (0)11 3077 183
+381 (0)63 227 801, +381(0)63 320 778
e-mail:[email protected]
www.beopumpe.rs
B
B1
r
n
260
225
4
330
290
6
285
250
4
330
290
6
285
250
330
290
340
300
15
4
6
4
6
4
360
320
6
19
400
350
460
410
520
470
650
600
4
6
24
8
Masa
(kg)
70
75
83
92
100
120
80
90
100
130
160
83
92
100
130
160
100
110
130
160
220
95
110
130
160
200
250
300
350
400
450
500
550
610
800
1000
BEOGRAD
Download

Preuzmite katalog