PEXa BORU TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ÖZELLİKLERİ
Malzeme Özellikleri
Yoğunluk
Gerilme dayanımı
Elastisite modülü
Uzama
Darbe dayanımı
Nem obsorbsiyonu
Çelik sürtünme katsayısı
Yüzey enerjisi
Oksijen geçirgenliği
DEĞERLER
BİRİM
STANDART
0.938
(20°C) 19-26
(100ºC) 9-13
(20°C) 800-900
(80°C) 300-350
(20°C) 350-550
(100°C) 500-700
(-140°C) Hatasız
(20°C) Hatasız
(22°C) 0,01
0.08-0.1
34 x 10(-3)
(20°C) 0,8x10(-9)
(55°C) 3.0x10(-9)
g/cm³
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
%
%
Kj/m²
Kj/m²
mg/4d
DIN 53497
DIN 53455
DIN 53457
DIN 53455
DIN 53453
DIN 53472
N/m
g/m² s bar
g/m² s bar
Termal Özellikleri
Çalışma ortam sıcaklığı
Lineer genişleme
Yumuşama sıcaklığı
Spesifik ısı
Terrmal iletkenliği
Su sıcaklığı
Elektriksel Özellikleri
İç dayanımları
Dielektrk katsayısı
Dielektrk kayıplar
Kırılma voltajı
-100 to +110
(20°C) 1,4x10(-4)
(100°C) 2.05x10(-4)
+ 133
0.35
(10bar) 60
(6bar) 95
(20°C) 10(15)
(20°C) 2.3
(20°C/50 Hz) 1x10(-3)
(20°C) 60-90
ºC
m/m
m/m
ºC
2 Kj/kg
W/Mk
ºC
ºC
Ώm
Kv /mm
PEXa YERDEN ISITMA VE KOLON HATLARI İÇİN ÜRETİLEN BORULAR
Oksijen difüzyon bariyerli borulardır. EN ISO 15875 'Sıcak ve
soğuk su uygulamaları için plastik boru sistemleridir.Yoğun Çapraz
Bağlı Polietilen'e uygun olarak Engel metodu ve peroksit yöntemi ile üretilmiştirler.
Kapalı sistem oluşturanlarının paslanmasını engellemek için
DIN 4726 normuna uygun, etilen vinil alkol (EVOH) oksijen bariyer tabakası içerir.
DIN 4725
ISO 15875
ISO 15876
Download

PEXa BORU Malzeme Bilgileri