GEOSUN S.R.O.
Na Skalách 842, 391 11 Planá nad Lužnicí
Obchodní oddělení
TEL.: +420 383 809 111
GSM: +420 774 451 501
Servisní oddělení
GSM: +420 723 588 712
E-mail: [email protected]
URL: www.geosun.cz
TRUBKA GEOSUN PE-RT
TRUBKA GEOSUN PE-RT
Přehled výhod trubky GEOSUN
TRUBKA GEOSUN
1
2
3
4
5
Představujeme Vám trubku GEOSUN, která byla
vyvinuta přednostně pro potřeby podlahového
vytápění. Pro její vynikající ohebnost a houževnatost
je řadu let používána na německém trhu.
Pět vrstev kompozitní trubky je složeno z vnější
a vnitřní vrstvy z nesesíťovaného polyethylenu
střední hustoty (PE-RT), kontaktních vrstev polymeru
a citlivé ethylvinylalkoholové, pro kyslík difusně
těsné, membrány uprostřed,(tzv.kyslíkové bariéry),
která je tak velmi dobře chráněna.
Trvalá ochrana před okysličením topné vody
Propustnost kyslíku u trubek GEOSUN leží s 0,06 g/m2d hluboko pod požadavkem normy DIN 4726:2008, která udává
0,32 g/m2d. Díky 5-ti vrstvé konstrukci je protidifuzní vrstva spolehlivě ochráněna před mechanickým poškozením
Zvýšená tlaková odolnost
Zátěžové zkoušky prokázaly, že trubky GEOSUN odolávají vyššímu vnitřnímu tlaku než trubky bez kyslíkové bariéry
a to i při vysokých teplotách. EVOH je stabilní s bodem tavení 180°C!
Odolnost proti stárnutí
Podstatným vlivem na stárnutí trubek je dlouhodobá destrukce trubky pronikajícím kyslíkem. Vzhledem k tomu, že u trubky
GEOSUN nedochází k prakticky žádné difuzi kyslíku skrz stěnu trubky, jsou trubky velmi odolné procesu stárnutí.
Použitelné pro lisované spoje
Mnoho komerčních trubek je spojováno fitinkami, kde dochází ke styku vody a kyslíkové bariéry na vnějším plášti trubky.
Zde dochází k poškození protidifuzní vrstvy a časem k netěsnostem ve spoji. U trubky GEOSUN je vnější plášť trubky
tvořen materiálem PE-RT, citlivá vrstva EVOH je ochráněna. Spoj je těsný a spolehlivý po celou dobu životnosti trubky.
Svařitelnost
Trubka je vyráběna z materiálu z nesesíťovanou strukturou a vnější plášť tvoří materiál PE-RT. Trubku lze tedy svařovat
běžnými polyfůzními svářečkami.
Tabulka s objednacími kódy:
Proč je potřeba používat trubku s kyslíkovou bariérou?
Přítomnost kyslíku ve vodě vede k vnitřní korozi součástí topné soustavy a k masívnímu zarůstání trubky řasou. Právě toto riziko bylo před časem zcela
opomíjeno, dlouhodobé zkušenosti však prokázaly, že použití trubek s velmi kvalitně ochráněnou kyslíkovou bariérou je v současné době s ohledem
na dlouhodobou životnost otopného systému naprosto nezbytné.
Proto volíme trubku Geosun, která zabraňuje poškození difusně těsné vrstvy vlhkostí a současně dosahuje vynikající odolnosti mechanickému poškození
při transportu a vlastní montáži. To vše při zachování dobré ohebnosti i při nízkých teplotách.
PE-RT
Kontaktní polymer
EVOH
Kontaktní polymer
PE-RT
EVOH - kyslíková
bariéra je velmi citlivá
na vlhko a kontakt
s vodou vede
k poškození vrstvy
PE-RT 16X2
200m
GEO-16-PERT200
PE-RT 16X2
400m
GEO-16-PERT400
PE-RT 16X2
700m
GEO-16-PERT700
PE-RT 18X2
200m
GEO-18-PERT200
PE-RT 18X2
400m
GEO-18-PERT400
PE-RT 18X2
700m
GEO-18-PERT700
Díky 5-ti vrstvé
konstrukci je poškození
kyslíkové bariéry EVOH
vyloučeno
Zpuchření, trhliny
a odchlipování difuzní
vrstvy po kontaktu s vodou
Zarůstání trubky při lokálním poškození
kyslíkové bariéry u nekvalitních trubek.
TRUBKA GEOSUN PE-RT
GEOSUN SYSTÉM
kompletní sortiment komponent
podlahového vytápění
Společnost Geosun dodává na trh ucelený systém
kvalitních a praxí prověřených komponent podlahového
vytápění.
Rozdělovače topných okruhů
Skříně pro rozdělovače
Systémové desky
(podkladní deska pro trubku)
Download

letak-trubky-a3:Sestava 1.qxd