VY_32_INOVACE_III.2.3.0119.Obvod a obsah kruhu­sl. úlohy.notebook
September 08, 2011
•Anotace: Slovní úlohy na obvod a obsah kruhu.
•Autor: Mgr. Marie Hoskovcová
•Cílová skupina:
Žáci 7. ročníku ZŠ
VY_32_INOVACE_III.2.3/0119
Obvod a obsah kruhu ­ slovní úlohy
•Klíčové kompetence
‐zařazujeme takové vyučovací postupy, při kterých docházejí žáci k řešení vlastními úvahami Očekávané výstupy:
• Pomůcky: kalkulačka
9 8­3:56
Obvod a obsah kruhu ­ slovní úlohy:
‐ řešit slovní úlohy
9 8­3:56
21,5%
2. Vypočítejte poloměr kruhové dráhy, kterou musí běžec proběhnout třikrát, aby uběhl 2km.
106,16m
1. Ze čtverce se stranou délky 35cm je vystřižen kruh s největším možným průměrem. Kolik procent obsahu tvoří odpad?
4 18­6:15
3. 1m2 ocelového plechu má hmotnost 24kg. Vypočítejte hmotnost kruhové desky o poloměru 1,2m, zhotovené z tohoto plechu.
4 18­6:24
4 18­6:21
108,5kg
4. Určete poloměr kružnice vepsané čtverci se stranou délky 5cm. Spočítejte její obvod.
2,5cm
15,7cm
4 18­6:27
1
VY_32_INOVACE_III.2.3.0119.Obvod a obsah kruhu­sl. úlohy.notebook
5. Pás plechu 40cm široký je stočen do tvaru roury a svařen. Jaký je průměr roury, je­li tloušťka plechu zanedbatelná?
4 18­6:31
12,74cm
September 08, 2011
6. Kolo lokomotivy má vnější průměr 1,13m. Kolik otáček vykoná na trati dlouhé 10km?
2817
4 18­6:35
2
Download

VY_32_INOVACE_III.2.3.0119.Obvod a obsah kruhu