PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETONOVÁ JÍMKA
Jímka
Objem
(m3)
2m3
3m3
4m3
5m3
6m3
7m3
8m3
9m3
10m3
výška
h1
(mm)
1000
1300
1600
1900
2250
2250
2250
2250
2250
výška
h2
(mm)
400
400
400
400
400
750
1100
1450
1800
výška
h
(mm)
1400
1700
2000
2300
2650
3000
3350
3700
4050
Prefabrikované železobetonové jímky jsou nejjednodušší variantou shromažďování
odpadních vod. Jímky se skládají ze spodního vodonepropustného dílce a horního
krytu se vstupním kruhovým otvorem, který je dimenzován taktéž na pojíždění vozidel
typu „B“ (osobní). Výhodou těchto prefabrikovaných výrobků je dlouholetá životnost
při minimálních provozních nákladech, snadná a rychlá montáž, obrovská variabilita a
v neposlední řadě i nízká pořizovací cena.
- kombinací jímek lze při zapojení do série kapacitu odpadu libovolně zvětšovat.
Hubenov 24, 382 42 Kaplice.:
Tel.:+420 380 312 253, 380 312 279, 777 723 693, Fax: +420 38 0313 176
e-mail: [email protected] , [email protected]
Download

PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETONOVÁ JÍMKA