BELGELENDİRME BAŞVURUSU FORMU
Bu formda vermiş olduğunuz bilgiler sertifikasyon bölümüne direk olarak iletilmektedir. Başvuru formun da verilen hatalı bilgiler belgenizin
yanlış hazırlanmasına neden olabilir. Verilen bilgilerin hatalı ve/veya eksikliğinden yaşanacak yükümlülükler firmamız sorumluluğunda değildir.
Bilgilerin doğruluğundan emin olunuz ve onaylayınız.
Firma Tam Adı
(Ticaret Sicil Gazetesinde Geçen)
Firma Açık Adresi
(Ticaret Sicil Gazetesinde Geçen)
Faaliyet sektörünüz
Kapsamınızı lütfen Türkçe ve
İngilizce Olarak Belirtiniz
Vergi Dairesi
Tel No
Vergi Numarası
(
)
Faks No
(
E-Posta Adresi
Web Adresi
İletişim Kurulacak Kişi Adı Ve
Ünvanı
Yönetim Temsilcisinin Adı
Üst Yöneticinin Adı Ve Unvanı
Üst Yöneticinin Cep
Numarası
)
Firma Çalışan Sayısı
TOPLAM:
Tam zamanlı:
Yarı zamanlı:
Taşeron:
Ana proseste:
İdari Personel Sayısı:
Tasarımda:
Vardiya sayısı:
TÜRKAK AKREDİTASYONU (
22000 için geçerlidir*)
Akreditasyon Tercihiniz
)(TÜRKAK Akreditasyonu, kapsamımızdaki ISO 9001,ISO 14001,ISO
JAS-ANZ AKREDİTASYONU (
)(JAZ-ANZ AKREDİTASYONU, KAPSAMIMIZDAKİ ISO 9001,ISO 14001,ISO
22000 VE FSSC 22000 için geçerlidir*)
AKREDİTASYONSUZ
(
)
(* Lütfen Akreditasyon kapsamlarımızı www.udemltd.com.tr adresimizden teyit ediniz)
Ön Denetim
ISO 9001
Belgelendirme
OHSAS 18001
Transfer
Hizmet talep edilen sistem
standardı:
ISO 22000
Haccp Planı sayınız:
Hizmet talep
edilen Denetim
türü:
FSSC 22000
Haccp Planı sayınız:
Belge yenileme
Birleşik ISO
9001&ISO 14001
ISO 14001 *
ISO 22716(GMP)
Kapsam değişikliği
Diğer
Birleşik ISO
9001&ISO 22000
FRM.12 /11-13.08.2014/02.01.2010
BELGELENDİRME BAŞVURUSU FORMU
Uymanız Gereken Kanun,
Yönetmelik ve Mevzuatlar:
*Önemli çevresel Etkileriniz:
Şirketin faaliyetlerinden
etkilenebilecek hassas çevreler
mevcut mu? Örneğin; bataklık,
flora, fauna ve insan
toplulukları
Firmanızın ÇED raporu var mı?
Tasarım:
VAR
HARİÇ
Yönetim sistemi standardına
göre kapsam dışı bırakılan
maddeleri belirtiniz:
Firmanızda ürün/hizmet
gerçekleştirme sırasında
izlenen süreçleri ve ürünlerinizi
yazınız.
(Varsa) Belgelendirme
Kapsamında Diğer
Şube/Şantiye/Tesis/Fabrika vb.
Adresleri
Şube 1
Çalışan sayısı:
Şube 2
Çalışan sayısı:
Birleşik Denetim taleplerinde
lütfen yandaki bilgileri
doldurunuz:
1.
ISO 9001 ve ISO 14001 / ISO 9001 ve ISO 22000 Sistem dokümanlarınız birleşik olarak
hazırlandı mı?
Evet
2.
Yönetim gözden geçirme toplantınız her iki sistem için birleşik olarak yapıldı mı?
Evet
3.
Hayır
Politika ve hedefleriniz her iki sistem için birleşik olarak hazırlandı mı?
Evet
5.
Hayır
İç tetkikleriniz her iki sistem için birleşik olarak yapıldı mı?
Evet
4.
Hayır
Hayır
Kuruluşunuzda sistem işleyişi bakımından birleşik yönetim ve sorumluluklar mevcut mu?
Evet
Hayır
Belgenizin transfer olmasını
istiyorsanız sebebini
açıklayınız:
Firmanızın bağlı olduğu başka
bir kuruluş varsa adı:
Varsa Dış kaynaklı
proseslerinizi belirtiniz?
(Fason imalat vs.)
Yönetim Sistemi
Kuruluşunuzda Hangi Tarihten
İtibaren Uygulanmaktadır?
Yönetim Sistemi Kurma
Aşamasında Profesyonel Bir
FRM.12 /11-13.08.2014/02.01.2010
BELGELENDİRME BAŞVURUSU FORMU
Danışmanlık Alınmış ise, İlgili
Firma veya Kişi Adı
Yurt içi/dışı başka
kuruluşlardan almış olduğunuz
sistem, ürün vb. belgeler varsa
belirtiniz.
UDEM Başvuru Şartları Bilgi Formu’nu (FRM.13) okudum ve bunlara uymayı taahhüt ediyorum.
Yukarıda beyan edilen tüm bilgilerin güncel ve doğru olduğunu beyan eder, bilgi eksikliği veya yanlış bilgilendirmeden ötürü
oluşabilecek olumsuzluklara ilişkin sorumluluğu kabul ederim.
Adı Soyadı, İmza
Tarih
UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Ümitköy – Çankaya - Ankara
Tel : (312) 443 03 77 Faks : (312) 441 87 72 www.udemltd.com.tr
FRM.12 /11-13.08.2014/02.01.2010
Download

dış kaynak sözleşmesi