MAKİNA YÖNETMELİĞİ TEKNİK DÜZENLEME UZMANI
GÖREV TANIMI
1. Aranan nitelikler:
Teknik Düzenleme Uzmanı
Eğitim
EK X Kapsamında Statü
Ek IX Kapsamında Statü
Makine, Elektrik veya Endüstri Mühendisi
İş Tecrübesi Yılı – Toplam
İş Tecrübesi Yılı – Alanında
5 yıl
2 yıl
Teknik Uzmanların alanındaki iş deneyimleri aşağıdakilerden en az birini
içermelidir:
Alanında İş Tecrübesi için Şartlar
Makine teknolojileri ile ilgili araştırma – geliştirme, bakım, onarım, montaj
ya da üretim gibi ilgili alanlarda 2 yıl iş deneyimi,
Makinalar ile ilgili ulusal ya da uluslararası standartlara uygunluğunun test
edilmesi konusunda 2 yıl iş deneyimi,
2.Görev, sorumluluk ve yetkileri:
2.1 Katılacağı denetime konu veya konularla ilgili standart, kılavuz ve benzeri
dokümanları incelemek, bilgi sahibi olmak,
2.2 Yapmakta olduğu bütün faaliyet ve çalışmalarda tarafsızlık ve gizlilik ilkesine azami
derecede riayet etmek,
2.3 Denetim sonucunda tanzim edilen rapor ve eklerini kuruluşa ait dokümanları,
Belgelendirme Müdürü’ne zamanında teslim etmek,
2.4 Daha önce herhangi bir ilişkisinin bulunduğu bir kuruluşa denetim görevine
atandığında Belgelendirme Müdürü’nü uyarmak. (Bkz: Çıkar çatışması analizi prosedürü)
2.5 Bir kuruluşta eğitim veren baş denetçi, daha önce eğitim verdiği bir kuruluşun
belgelendirilmesi için görevlendirildiğinde, Belgelendirme Müdürü’nü uyarmak (Bkz:
Çıkar çatışması analizi prosedürü)
2.6 Herhangi bir müşteriye sağladığı tüm özel hizmetlerin yapısı ve bu hizmetler için
alınan ücretler hakkında UDEM yönetimini bilgilendirmek. (Bkz: Çıkar çatışması analizi
prosedürü)
2.7 Denetim sırasında çıkan uygunsuzluklarla ilgili müşteriye çözüm öneremez ve
tavsiyede bulunamaz.
GT.51/00-00/20.03.2014/Sayfa 1 / 1
Download

İndir - Udem Belgelendirme