PERFORMANS BEYANI
NO.DOP: 40/01
1.
Ürünün tanımlayıcı kodu: Ürün kodları ekli listede belirtilmiştir
2.
Ürünün tipi: Seramikten imal, SINIF I, tip III asma pisuarlar.
3.
Ürünün Kullanım amacı: Kişisel hijyen
4.
İmalatçının adı ve iletişim adresi:
Turkuaz Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1. Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:15 38070 Melikgazi Kayseri, TÜRKİYE
Telefon: 0 352 321 2008
Faks:
0 352 321 1294
5. Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi:
Sistem 4
6. Beyan edilen performans : Seramik sağlık gereci - pisuarlar
Fabrika imalat kontrolü üretici tarafından yapılmaktadır.
Temel Karakteristikler
Performans
LR –Yüke dayanım
CA - Temizlenebilirlik
BP- Geri akış önlemesi
DA - Dayanıklılık
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uyumlaştırılmış Teknik
Şartname
TS EN 13407 : 2010
7. 1. ve 2. Maddede tanımlanmış olan ürünlerin performansı, 6. maddede deklare edilen
performansa uygundur.
Bu performans beyanı madde 4’te belirtilen üreticinin sorumluluğundadır.
İmalatçı adına yetkili:
Kubilay ALAS
Kalite Yönetim&Satış Sonrası Hiz. Md.
Tarih:
15.05.2009
1
Performans Beyanı Eki
No.DOP – 40/01
Ürün
Kodu
005800
005500
Özellikler
Seri
Tip
City
Pisuar
Pisuar LR-CA-BP-DA
Pisuar LR-CA-BP-DA
2
Download

dop 40-01 pısuar - Turkuaz Seramik