Seramik Ürünler
San Remo
Açıklama
San Remo Pisuar
Üsttengirişli,gizliçıkışlı
MontajsetiTT0257919dahil
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
320x350x620
12,2
R381001
359€
K822367
K751501
57€
57€
R381101
359€
K822367
K751501
57€
57€
R381301
1287€
Yatay çıkışlı sifon (Arkadan gizli çıkış)
Alttan çıkışlı sifon
San Remo Pisuar
Arkadangirişli,gizliçıkışlı
MontajsetiTT0257919dahil
Opsiyon:Yenilemedekullanımauygunesnekpisuar
adaptörüA3641NU
320x350x620
12,2
Yatay çıkışlı sifon (Arkadan gizli çıkış)
Alttan çıkışlı sifon
B6928AAzamanayarlıyıkamavalfiilekullanılabilir
San Remo Sensörlü Pisuar
Arkadangirişli,gizliçıkışlı
MontajsetiTT0257919dahil
Sensörkitidahil
Pilileçalışır
320x350x620
56
12,2
AsmaKlozetler
Açıklama
Ebat, mm
Strada Asma Klozet
Arkadançıkışlı
Gizlimontajsetidahil
Taharetborusumontajlıdır
555x345
-Normal kapanan klozet kapağı, metal menteşeli
-Yavaş kapanan klozet kapağı, metal menteşeli
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
Z2539xx
160€
2,5
2,5
Z2996xx*
Z2997xx*
45€
72€
20,5
Z2639xx
135€
2,5
2,5
Z2989xx*
Z2990xx*
45€
72€
22,5
E785001
145€
E791801
E791701
45€
73€
Ağrılık, kg
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
StradaO Asma Klozet
Arkadançıkışlı
Gizlimontajsetidahil
Taharetborusumontajlıdır
510x363
-Normal kapanan klozet kapağı, metal menteşeli
-Yavaş kapanan klozet kapağı, metal menteşeli
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
ARC Asma Klozet
Klozetkapağıhariçtirveayrıcasipariş
edilmelidir.
EN997,Taharetborusumontajlıdır
Normal kapanan, Duroplast Klzt. Kapağı
Yavaş kapanan, Metal Menteşeli, Duroplast
Klzt. Kapağı
57
365x510x338
AsmaKlozetler
Açıklama
Small + Asma Klozet
GizilimontajaskısetiT601001dahil
Taharetborusumontajlıdır.EN997
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
370x515x370
24,3
T305901
594€
27
K311301
814€
3
K705801
248€
22,6
T303401
946€
Yavaş kapanan, metal menteşeli, duroplast klozet
kapağı T638501 dahil
Moments Asma Klozet
K7058veyaK7059klozetkapağıilekullanılır
Montajseti(T601001)dahil.Gizlimontajlı,montaj
vidalarınıgöstermeyengizlimontajsistemi
EN997,Taharetborusumontajlıdır
180
Moments Klozet Kapağı
Yavaşkapanmaözellikli
Ø55
Ø 12,5
350x575
Ø102
400
320 355
75
220
350
180
Ø55
Ø 12,5
575
Ø102
400
320 355
75
220
350
Calla Asma Klozet
MetalmenteşeliklozetkapağıT627801dahil
Taharetborusumontajlıdır
EN977
575
58
350x600x330
AsmaKlozetler
Açıklama
180
Ø 12,5
355
Ø
Ø 102
320
220
Tonic Asma Klozet
Gizlimontajseti(T601001)dahil
EN997
55
Taharetborusumontajlıdır
Ebat, mm
Ağrılık, kg
360x540x360
21,5
-Yavaş kapanan, kolay
çık. klz. kapağı dahil
400
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
K313001
607€
60
150
180 180
540
355
435
355
220
Ø 12,5 Ø 12,5
320
220
Ø 55
Ø 102
320
Ø 55
60
360
400
Ø 102
400
60
150
150
Cantica
Asma Klozet
Taharetborusumontajlıdır
EN997
540
540
180
220
320
515x360
435
Ø 102
400
360
125
360
180
155
420
515
594€
435
Ø 55
-Normal kapanan kolay çık. klz. kap. (T629901) dahil
-Yavaş kapanan., kolay çık. klz. kap. (T629801) dahil
360
355
23
Ø 55
220
320
355
Ø 102
400
125
360
155
420
515
59
T311601
T311901
397€
492€
Download

İdeal Standart