JELENA KILIBARDA
Univerzitet Union, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i
finansije, Zmaj Jovina 12, kabinet 207
Telefon: +381 11 263 44 21
e-mail: [email protected]
Jelena Kilibarda dipl. pravnik, rođena je 24. novembra 1980. godine u Beogradu. Završila je
osnovnu školu »Mihajlo Petrović Alas« i »Prvu beogradsku gimnaziju« kao odličan učenik.
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1999. godine. Diplomirala je 2004. godine sa
prosečnom ocenom 8,39. U periodu od 2005. do 2009. godine radila je kao advokatski
pripravnik u advokatskoj kancelariji »Kopilović, Radinović, Lapadat«. Pravosudni ispit je položila
2009. godine.
Od juna 2010. godine zaposlena je na poziciji Sekretara Beogradske bankarske akademije –
Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije. Od aprila 2011. godine nalazi se na funkciji
Zamenika predsednika Saveta Univerziteta Union.
Download

JELENA KILIBARDA Univerzitet Union, Beogradska bankarska