Hoş
Geldiniz
E-FATURA UYGULAMASI
Sunanın Adı: H. Yener Kahraman
Sunu Tarihi: 20 Ekim 2015
Eğitim organizasyonu düzenlenmesinde emeklerini
esirgemeyen,
Kayseri SMMM Odası Başkanı Sayın; Baki
GÜMÜŞOLUK' a ve Yönetim Kurulu Üyelerine,
Yetkili Dağıtıcımız Netcom Bilgisayar yetkilisi
Sayın İsmail EĞRİKILIÇ' a
Kayseri Yetkili Satıcımız Alfa Bilgisayar yetkilisi Sayın;
Ali İhsan BEDİZ‘ e teşekkür ederiz.
Siz değerli katılımcılara
Teşekkürler…
Sunum Kapsamı
1. E-Fatura konusunda 454
sayılı VUK Tebliğinin
getirdiği zorunluluklar
2. E-Fatura başvuru süreçleri
3. UBL 2.1 (UBL-TR1.2)
güncellemesi ile yapılan
değişiklikler
3. Datasoft Yazılım Ticari Set
Programında e-Fatura
Uygulaması
4. İzibiz Özel Entegratör
Hizmet Sunumu
e-Fatura Uygulaması
1
• Temel Esaslar (Tebliğler)
2
• UBL-TR Fatura Formatı
3
• Mali Mühür
e-Fatura nedir?
• Elektronik faturalama; oluşturma-göndermesaklama-ibraz ve aramaların tamamının
elektronik ortamda gerçekleştirildiği
faturalaşma biçimidir.
• Elektronik belge(fatura); bilgi işlem sistemleri
kullanılarak UBL-TR olarak üretilen,
elektronik, manyetik, optik araçlarda
muhafaza ve ibraz edilen elektronik kayıtlar
bütünüdür.
e-Fatura nedir?
• Bütünlük ve değişmezlik; elektronik belgenin
oluşturulması ve sonraki aşamalarda orijinal
halini muhafaza etmesidir.
• Kaynak; elektronik belgenin kim tarafından
oluşturulduğunun tespitinin garanti altına
alınmasıdır.
Elektronik Fatura Türleri
Fatura Türleri
E-Fatura
E-Arşiv Fatura
e-Fatura değişmezliğinin sağlanması
Yeni Ortam
Geçerli Durum
•
E-Fatura uygulaması 01 Ocak 2014 tarihinde başlamıştır.
•
2014 Yılı Gayri Safi Hasıla Tutarı 10 Milyon ve yukarısı olanlar 01 Ocak 2016
tarihinde e-Fatura uygulamasına dahil olacaklardır.
– Kayıtlı kullanıcılar sadece kayıtlı kullanıcılara e-Fatura düzenler?
– E-Fatura Kullanıcısı; fatura düzenlemeden önce, müşterisinin e-Fatura
kullanıcısı olup-olmadığını sorgulamak zorundadır.
– Sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara BASKILI FATURA düzenlenir.?
– Kayıtlı kullanıcıya kağıt fatura düzenlenmiş ise, VUK ceza hükümleri
uygulanır.
– Mal sevkinde halen Fiziki İrsaliye geçerlidir.
Elektronik Defter ve Elektronik
Fatura Kullanma Zorunluluğu
Getirilen Mükellefler
1. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10
Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali,
teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik
lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları
nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
3. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki
malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.
ÖTV I Sayılı Liste
ÖTV I Sayılı Liste
EPDK Lisans Türleri
• Rafinerici lisansı
• Dağıtıcı lisansı
• Depolama lisansı
• İletim lisansı
• İhrakiye teslimi lisansı
• İşleme lisansı
• Madeni yağ lisansı
• Serbest kullanıcı lisansı
• Taşıma lisansı
–Bayilik lisansı (hariç)
2015 ve Sonraki Yıllarda e-Fatura
Kullanma Zorunluluğu Getirilen
Mükellefler
1. 10 Milyon Brüt Satış Hasılatı şartı, 2014 hesap döneminde
sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015
veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler
ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi
beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap
döneminin başından itibaren,
2. Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya
mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren,
bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya
mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da
mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap
döneminin başından itibaren elektronik fatura ve
elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.
Şimdi Ne Yapmalıyım?
Elektronik
Mali Mühür
Başvurusu
• www.kamusm.gov.tr
Mühür
Bedelini
Bankaya
Yatırılır
• Başvuru
Numarasını
Yazmayı unutma
İzibiz ile
Entegratörlük
Sözleşmesi
yapılır.
• Datasoft
Bayisi
Mühür Geldi Ne Yapmalıyım?
Mali Mühür
Kurulumunu • Datasoft Bayisi yapabilir
Yapılır
E-Fatura
Başvurusu
Yapılır
• ww.efatura.gov.tr
İzibiz
üzerinden GIB’ • Datasoft
Bayisi yapar
e Başvuru
yapılır.
E-Defter Başvurusunu Ne Zaman?
2015 Aralık ayı
dahil e-Defter
Başvurusu Yapılır
• www.edefter.gov.tr
2015 Yılı için
Defter Tasdik
ettirilmez
• Yevmiye ve Kebir
Defteri
2016 Yılında • Muhasebe
e-Defter uygun programda
e-Defter
Muhasebe Fişi
Modülünü al
Girilir.
Mali Mühür Başvurusu
• Mali Mühür Bedelinin Ödenmesi
– (Üç) Yıllık Mali Mühür Sertifikası(MÜS+GÜS) ve
Akıllı Kart Okuyucu
– Tüzel Kişiler için
: 585,00 + KDV
– Gerçek Kişiler için : 235,00 + KDV bu tutarlar
Kamu SM tarafından başvuru sırasında belirtmiş
olduğunuz e-posta adresine gelen e-postada
belirtilen Sipariş Numarası da belirtilerek Kamu
SM tarafından belirtilen bankaya ödenir. Ödeme
Dekontu Kamu SM birimine e-posta ile iletilir.
E-Fatura Elektronik Başvuru
E-Fatura Elektronik Başvuru
Mali Mühür Kurulumu
• Kargo ile tarafınıza gelen Mali Mühür işlem
yapılacak kullanıcı bilgisayarına kurulması gerekir.
Bu kurulum sırasında:
–
–
–
–
–
Javanın güncel sürümü
Mali Mühür Kartının sürücülerinin yüklenmesi
Mali Mühür Sertifikasının sürücülerinin yüklenmesi
AKIS izleme aracının yüklemesi
Kamu SM güvenli Kök Sertifikalarının yüklenmesi
gerekir.
• Önerimiz Mali Mühür Kurulumun bu konuda
eğitim almış Datasoft Yetkili Dağıtıcı/Satıcı
personeli tarafından yapılmasıdır.
Mali Mühür Kurulumu
http://www.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/
bağlantısına girilir.
a. İşletim Sistemi,
Versiyonu ve Tipi
seçilir.
b. Kart Okuyucu
seçilir.
c. Kart Tipi seçilir.
d. Sürücü Göster
butonuna basılır.
e. Kur
Mali Mühür Kurulumu
Akıllı Kart Sürücüsü
Kurulumu
a. Sürücüyü indir
bağlantısından sürücü
indirilir ve daha sonra
bulunabilecek bir
klasöre kaydedilir.
b. Kurulum Yardımı
dokümanını indir
bağlantısından yardım
dokümanı daha sonra
bulunabilecek bir
klasöre kaydedilir ve
doküman incelenir ve
dokümandaki işlemler
yapılır.
Mali Mühür Parola Öğrenme
https://mbireysel.kamusm.gov.tr/nbsifreli.go
Sayfasına bağlanılır.
Mali Mühür Parola Öğrenme
a. Vergi Kimlik
numarası girilir.
b. Resimdeki yazı
girilir.
c. Güvenlik
sözcüğü girilir.
Mali Mühür Parola Öğrenme
a. Başvuru
sırasında
belirtilen
telefona gelen
SMS onay kodu
girilir.
.
Mali Mühür Parola Öğrenme
a. Başvuru
sırasında
belirtilen
telefona gelen
SMS onay kodu
girilir.
Mali Mühür Parola Öğrenme
a. PIN numarası öğrenilir.
Mali Mühür Parola Öğrenme
a. Bilgi güncelleme yapışabilir.
Sertifika Yükleme
http://www.kamusm.gov.tr/depo/sertifikalar/depo.jsp
Sertifika Yükleme
http://www.kamusm.gov.tr/depo/sertifikalar/depo.jsp
e-Fatura Sistemine Girme
• Mali Mühür firmaya teslim edildikten sonra
– Başvuru yöntemi Portal olanlar 7 gün içerisinde,
– Entegrasyon olanlar 7 gün içerisinde,
– Özel Entegratör olanlar Müşterinin Özel Entegratör
sayfasında tanımlama yapılıp Mali Mühür ile GIB’
de aktif işlemi yapıldıktan sonra
E-Fatura sistemine dahil olurlar.
Özel Entegratör ile Sisteme Girme
• Datasoft Yetkili Dağıtıcı/Satıcısı veya Datasoft Yazılım
Müşteri temsilcisi ile iletişime geçilir.
• Yetkili personel tarafından e-Fatura kullanıcısına
sunulan “İzibiz Özel Entegratörlük Sözleşmesi” 3 suret
olarak doldurulur.
– Sözleşme imzalama aşamasında 13. Madde de Mali
Yükümlülükler Bölümünde; E-Fatura Aylık Servis Ücreti
satırında Firmanızın Aylık giden ve gelen e-fatura sayısına
uygun olan paket adı yazılır. Bu tercihiniz daha sonradan
değiştirilebilir.
– Sözleşmenin tarihi ve varsa sistemde kalma taahhüdü
belirtilir.
– Sözleşme Firma Yetkilisi tarafından kaşelenir ve imzalanır.
İZİZBİZ e-Fatura Fiyat Listesi
e-Fatura Sistemine Girme
• https://efatura.izibiz.com.tr:9033/EFaturaPortal/login
• Bağlantısına girilir.
e-Fatura Sistemine Girme
urn:mail:[email protected]
urn:mail:[email protected]
Özel Entegratör ile Sisteme Girme
• Yetkili Personel İzibiz Özel Entegratörlük firması
platformuna giriş yaparak usulüne uygun olarak
firmanızı e-Fatura kullanıcısı olmak üzere tanımlama
yapar.
• Firma tanımlaması sonrasında tanımlanan e-posta
adresine İzibiz e-Fatura Portalına girişi yapmanızı
sağlayacak kullanıcı adınız gelir. İzibiz e-Fatura Portalına
giriş için kullanacağınız şifre tarafınızdan belirlenir.
• Kendiniz ait kullanıcı adınız ve şifrenizle
https://efatura.izibiz.com.tr:9033/EFaturaPortal/login
bağlantı adresinden İzibiz e-Fatura Portalına giriş yapılır.
Hesap AKTİF edilir.
e-Fatura Gönderilmesi
Yeni İş
Arkadaşları
e-Fatura Mesajlaşma Platformu
Yeni İş
Arkadaşları
UBL-2.1 ile Gelen Değişiklikler
• Satış Faturası Tipleri (Tür) eklendi:
– Her türlü mal ve hizmet satışı için düzenlenen
faturalar “SATIS”
– Bir malın iadesi amacıyla alıcı tarafından
düzenlenen faturalar “IADE”
– Tevkifat içeren faturalar için “TEVKIFAT”
– Vergi istisnası içeren faturalar için “ISTISNA”
– Özel matrah faturaları için “OZELMATRAH”
Değerini alır.
UBL-2.1 ile Gelen Değişiklikler
• TEVKİFAT Faturalarında
– KDV Genel tebliğinde yayınlanan Tevkifat SATIŞ
Tür kodları ve bu kodlar için yayınlanan Tevkifat
oranlarının kullanılması zorunluluğu getirildi.
UBL-2.1 ile Gelen Değişiklikler
• ISTISNA Faturalarında
– KDV Genel tebliğinde yayınlanan,
– KDV istisnasından yararlan Firmalara düzenlenen
faturalarda istisna kodu gösterilme zorunluluğu getirildi.
UBL-2.1 ile Gelen Değişiklikler
• OZEL MATRAH Faturalarında
– KDV Genel tebliğinde yayınlanan, ve Satışı Özel Matrah
kabul edilen mallar için düzenlenen faturalarda Özel
Matrah Kod seçimi zorunluluğu getirildi.
Datasoft Ticari Programda e-Fatura Uygulaması
• Fatura UBL Parametreleri
UBL 2.1 Fatura Tipleri
UBL 2.1 Fatura Tipleri (İstisna Faturası)
UBL 2.1 Fatura Tipleri (Özel Matrah Faturası)
UBL 2.1 Fatura Tipleri (Özel Matrah Tevkifat)
UBL 2.1 Fatura Tipleri (Özel Matrah Tevkifat)
UBL 2.1 Fatura Tipleri (Tevkifat Fatura Görseli)
KONNEKTÖR
DATASOFT E-FATURA KONNEKTÖRÜ
Datasoft e-Fatura Uygulaması
Datasoft Ticari Programında oluşturulan e-Faturaların;
Kontrol yapar, Mühür/İmzalar ve İzibiz Entegratör portalına aktarır.
Alış Faturalarını indirir, incelenmesini sağlar ve Datasoft Ticari Programına
aktarma verisi oluşturur.
Datasoft e-Fatura Uygulaması
Alış ve Satış Faturalarını kendi içerisinde Arşivler
Nelere İhtiyacım var?
Mali
Mühür
Uygulama
Yazılımı
Özel
Entegratör
Özet
• Güçlüklerinizi tanımlayın
– Mali Mühür kurulumum yapıldı mı?
– Kullandığım yazılım UBL-2.1 (UBL-TR-1.2)
formatında e-Fatura oluşturuyor mu?
– Personelim e-Fatura konusunda bilgi sahibi mi?
– Elektronik faturalarımı alma/gönderme/saklama
konusunda bir planım mevcut mu?
Üzerinde Çalışılan Projeler
E-Fatura Uygulaması Uzmanlaşma
gerektirir
Uzmanlaşın
Deneyim
Kazanın
Alışın
Harcanan Süre
Beklentiler
E-Fatura geçiş eğrisi
2016
2015
2014
Yeni Çalışan
1 yıl
2 yıl
3 yıl
Teşekkürler...
H.Yener Kahraman
01 Ekim 2015
EK
Download

Datasoft e-Fatura Uygulaması