Sevgili öğrencimiz,
Bildiğiniz üzere, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği’nde önemli olabilecek bazı değişiklikler 13.06.2013 tarihi
itibarıyla yürürlüğe girmişti ve bu değişiklikleri sizler ile paylaşmıştık. 2013-2014
akademik yılı güz yarı yılı süresince karşılaştığımız sorunlardan dolayı,
Yönetmeliğimizde bazı değişiklikler yaptık. Bu değişiklikleri sizlerle paylaşmak isteriz.
KREDİ YÜKÜ
Bildiğiniz gibi bir yarı yılda alabileceğiniz olağan kredi yükü 30 kredidir.
Bulunduğunuz yarı yılın kredisi 30’dan fazla ise, olağan kredi yükü olarak o dikkate
alınır. Son değişikliklerle bir dönemde alabileceğiniz kredi yükü 42’ye kadar çıkabilir.
(1.sınıf öğrencileri bu uygulamanın dışında olup, onlar için olağan kredi yükü 30’dur
ve fazla kredi alamazlar.) Ancak bir akademik yılda alabileceğiniz en fazla kredi
yükü 80’dir. Bu durumda bir dönem 42 kredi aldıysanız, ikinci dönem en fazla 38
kredi alabilirsiniz. Sonuçta ders yükünüz bir akademik yılda 80 krediyi, bir yarı yılda 42
krediyi aşamaz. (Bkz. Madde 17) Bu hesaplamalara yaz öğretimi dahil değildir.
Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimizin bu değişikliklerden zarar görmemesi için
bir istisna yapılmış ve 2012-2013 Akademik Yılı sonu itibarıyla altı, yedi veya sekizinci
yarıyılında olan öğrencilerimize genel not ortalamaları da uygun ise, Fakülte
Yönetim Kurulu kararıyla ek ders ve kredi verilebileceği karara bağlanmıştır. Ancak
kural olarak Üniversitenin yaz okullarından ders alma olanağı da dikkate alındığında
en geç 2013-2014 Akademik Yılı sonunda mezun olabilecek olan öğrencilerimize bu
hak tanınacaktır. Bu şekilde verilecek ek ders sayısı bir yarı yıl için 2’yi aşamaz.
SEÇİMLİK DERS KREDİLERİ
Seçimlik derslerin slot kredileri konusunda yaşanan sıkıntıları aşmak için,
yönetmeliğimizin uygulama esasları konusunda bir yenilik daha yapıldı. Yüksek
kredili bir seçimlik ders yerine, bu krediyi karşılamak üzere, kredisi daha düşük
birden çok seçimlik ders almanız mümkün olabilecek. Bu dersleri öncelikle ekstra
seçmeli olarak alacak, bu derslerden başarılı olduğunuzda, yüksek kredili dersten
muafiyet talebinde bulunabileceksiniz. Tüm bu işlemler için Fakülteniz/Yüksekokulunuz
Yönetim Kurulu’na dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. (Bkz. Madde 16)
BÜTÜNLEME SINAV HAKKI
Final notları koşullu geçer (C-, D+, D) olan öğrencilerin bu dersler için 2013-14
bahar dönemi sonunda ve sonrasında Bütünleme Sınavı hakkı olmayacaktır.
Bütünleme sınavlarına sadece dersten başarısız (F) olan öğrenciler girebilecektir.
Download

Yeni Yönetmelik Duyurusu-TR-140218