MALİYE ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU!!!
1. TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ:
2013-2014 Öğretim yılı güz yarıyılından önce öğrencilik hakkını elde edenler için, 2014-2015
öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle mezuniyet için gerekli olan ders kredi yükü en az 8 ders 24
kredidir. 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde kayıt yaptıracak tezli yüksek lisans
öğrencilerimizin söz konusu tarihlerden sonra programa kayıt yaptıranların AKTS üzerinden
mezuniyet koşullarını tamamlamaları gerektiği bilgisi dikkatlerine sunulur.
2. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ:
2013-2014 Öğretim yılı güz yarıyılından önce öğrencilik hakkını elde edenler için, 2014-2015
öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle mezuniyet için gerekli olan ders kredi yükü en az 14 ders 42
kredidir. 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde kayıt yaptıracak tezsiz yüksek lisans
öğrencilerimizin söz konusu tarihlerden sonra programa kayıt yaptıranların AKTS üzerinden
mezuniyet koşullarını tamamlamaları gerektiği bilgisi dikkatlerine sunulur.
3. DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
2013-2014 Öğretim yılı güz yarıyılından önce öğrencilik hakkını elde edenler için, 2014-2015
öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle mezuniyet için gerekli olan ders kredi yükü en az 7 ders 21
kredidir. 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde kayıt yaptıracak doktora öğrencilerimizin söz
konusu tarihlerden sonra programa kayıt yaptıranların AKTS üzerinden mezuniyet koşullarını
tamamlamaları gerektiği bilgisi dikkatlerine sunulur.
Download

1. TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ