2014-2015 BAHAR DÖNEMİ KESİN KAYITLARI
(09.02.2015-13.02.2015 tarihleri arasında yapılacaktır.)
İSTENİLEN BELGELER
Onaylı Diploma ya da Mezuniyet Belgesi
Yüksek Lisans programına kayıt için lisans
mezuniyet belgesi,
Doktora programına kayıt için Yüksek Lisans
mezuniyet belgesi.
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 adet)
Nüfus Cüzdanı üzerinde T.C. Kimlik Numarası
bulunmayan adayların; kimlik numaralarını,
T.C.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama
Sayfası’ndan (https://tckimlik.nvi.gov.tr) elde
etmeleri ve kayıt sırasında
yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir.
Renkli Vesikalık Fotoğraf (4adet)(4,5X6 cm.)
Fotokopi fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
Askerlik Durum Belgesi (Sevk Tehiri İçin)
Bu belge, Askerlik Şubesi başkanlıklarından, son
bir ay içinde alınmış olmalıdır. Askerlik görevini
yerine getiren adayların; terhis belgelerinin bir
fotokopisini kayıtlar sırasında getirmeleri
gerekmektedir.
Uluslararası öğrenciler için 2 adet pasaport
fotokopisi
Pasaport fotokopileri Türkçe Tercüme onaylı
olmalıdır.
Uluslararası Öğrenciler İçin Yabancı Kimlik
Numarası
https://tckimlik.nvi.gov.tr/
adresinden elde edilecektir.
ÖNEMLİ NOT
1. Başvuruda vermiş olduğunuz belgeler kayıtta yeniden istenmemektedir.
2. Gerçeğe aykırı beyana ve sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt
yaptıranların kayıtları, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 17.Maddesi uyarınca programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edtilir.
Download

Kesin Kayıt için Gerekli Evraklar - Fen Bilimleri