KGK Eğitim Yetkilendirme Uzman Yardımcısı Erhan KURUÇAY ile yapmış olduğumuz görüşme
neticesinde;
15 yıllık tecrübeye sahip olan ve kuruma başvuran meslek mensuplarının, kurum tarafından
öngörülen eğitimlerini 31.12.2015 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği;
aynı zamanda eğitimlerini tamamlamış olup istenilen evrakları hazırlamak zorunda olan meslek
mensuplarının ise bu işlemlerini Ocak ayı içerisinde tamamlayabilecekleri bilgisi edinilmiştir.
Download

KGK Bağımsız Denetim Geçiş Eğitimini tamamlayan üyelerimize