FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
2014-2015 akademik yılı bahar yarıyılından itibaren 1. Sınıflar Zorunlu
Yabancı dil (İngilizce) dersi tamamen uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülecektir.
Adı geçen ders için yüz yüze ders uygulaması olmayacaktır. Öğrenciler DUZEM ile
ortaklaşa hazırlanmış olan video destekli müfredatı internetten takip
edeceklerdir. Öğrenciler, dersin içeriği ve uzaktan eğitim sistemi ile ilgili
danışmanlık hizmeti almak için, Yabancı Diller Yüksekokulu 2. Kat? ta bulunan
Uzaktan Eğitim Ofisine hafta içi 09.00 - 11.45 ile 13.00 - 16.30 saatleri arasında
başvurabileceklerdir.
Ancak, 1. Sınıflar Zorunlu Yabancı dil (İngilizce) dersi sınavları birimimiz
tarafından eskiden olduğu gibi yüz yüze yapılmaya devam edilecektir. Biriminizde
bu ders ile ilgili sınav tarihlerinin tarafımıza en az iki hafta önceden bildirilmesi
sınavların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için önem arz etmektedir.
Ayrıca Yüksekokulumuz bünyesinde Bahar yarıyılından itibaren,
öğrencilerimizin yabancı dil seviyesinin artırılması ve bu şekilde üniversitemizin
uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerinin artırılması için 1. Sınıf
öğrencilerine yönelik İngilizce kursları düzenlenecektir. Kursların 15 hafta
boyunca haftada 4 (dört) saat şeklinde yürütülmesi planlanmaktadır. 1. Sınıf
öğrencilerimizin bu kurslara istediklerinde katılabilmeleri için haftalık ders
programlarında yarım günün boş bırakılması uygun olacaktır.
Birimler Mesleki İngilizce dersleri için isterlerse ayrıca görevlendirme
talebinde bulunabilirler. Mesleki İngilizce dersleri için görev talebinde
bulunmayan birimlerin en kısa sürede taleplerini Yabancı Diller Yüksekokulu'na
yapmaları gerekmektedir.
Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri senato kararıyla uzaktan eğitim sistemine
dâhil olmadığından ve Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
haftada 8 (sekiz) saat ders uygulaması olduğundan, adı geçen bölümlerde yüz
yüze ders uygulamasına devam edilecektir.
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.
Yrd. Doç. Dr. Süleyman BAŞARAN
Yüksekokul Müdürü
Download

Uzaktan Eğitim Yabancıdil