T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
GÜZ YARIYILI
01-05 EYLÜL 2014
01-12 EYLÜL 2014
ÜNİVERSİTEMİZİ YENİ KAZANANLARIN KESİN
KAYITLARININ YAPILMASI
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN 1. TAKSİDİNİN
ÖDENMESİ
01-05 EYLÜL 2014
DERS KAYITLARI
08 EYLÜL 2014
DERSLERİN BAŞLAMASI
08 EYLÜL 2014
4. SINIF KLİNİK EĞİTİMİNİN BAŞLAMASI
13 EKİM 2014
YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI (*)
01-12 EYLÜL 2014
DANIŞMAN ONAYI
02 OCAK 2015
DERSLERİN BİTİMİ
02 OCAK 2015
4. SINIF KLİNİK EĞİTİMİ BİTİMİ
08-16 OCAK 2015
YARIYIL SONU SINAVLARI (4.SINIFLAR DAHİL)
YARIYIL SONU SINAV SONUÇLARININ İNTERNETE GİRİLMESİ
İÇİN SON TARİH
21 OCAK 2015
BAHAR YARIYILI
19 OCAK 2015
4. SINIF KLİNİK EĞİTİMİ BAŞLAMASI
02-06 ŞUBAT 2015
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN 2. TAKSİDİNİN
ÖDENMESİ
04-06 ŞUBAT 2015
DERS KAYITLARI(4. SINIF DAHİL)
09 ŞUBAT 2015
DERSLERİN BAŞLAMASI (4. SINIF DAHİL)
04-13 ŞUBAT 2015
DANIŞMAN ONAYI (4. SINIF DAHİL)
20 ŞUBAT 2015
DERS EKLEME VE SİLME İÇİN SON TARİH (4. SINIF DAHİL)
29 MAYIS 2015
DERSLERİN BİTİMİ (4. SINIF DAHİL)
10 HAZİRAN
4. SINIF KLİNİK EĞİTİMİ BİTİMİ
08-26 HAZİRAN 2015
1.2.3. SINIFLAR YARIYIL SONU SINAVLARI
1.2.3. SINIFLAR YARIYIL SONU SINAV SONUÇLARININ
İNTERNETE GİRİLMESİ İÇİN SON TARİH
29 HAZİRAN 2015
15 HAZİRAN-03 TEMMUZ
2015
4. SINIF YARIYIL SONU SINAVLARI
06 TEMMUZ 2015
4. SINIF YARIYIL SONU SINAV SONUÇLARININ İNTERNETE
GİRİLMESİ İÇİN SON TARİH
29 HAZİRAN-10 TEMMUZ
2015
06 TEMMUZ-15 TEMMUZ
2015
15 TEMMUZ 2015
21 TEMMUZ 2015
1.2.3. SINIFLAR BÜTÜNLEME SINAVLARI
4. SINIF BÜTÜNLEME SINAVLARI
1.2.3. SINIFLAR BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARININ
İNTERNETE GİRİLMESİ İÇİN SON TARİH
4. SINIF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARININ İNTERNETE
GİRİLMESİ İÇİN SON TARİH
AÇIKLAMA
-Yönetmeliğimizin 17. Maddesi gereğince cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
*Hazırlık sınıfı olmayan fakülte ve yüksekokul öğrencilerine yöneliktir. Amaç zorunlu
yabancı dil dersinde muaf olacak düzeyde yabancı dil bilenleri tespit etmektir.
Download

Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Takvimi