Değerli Öğrencimiz,
Üniversitemize kesin kayıt yaptırabilmeniz için gerekli olan belgeler, açıklayıcı bilgiler ve kesin
kayıtla ilgili önemli notlar ayrıntılı olarak bu sayfalarda sizlere aktarılacaktır. Kayıt
işlemlerinizin kısa sürede ve sağlıklı tamamlanabilmesi için açıklamaları dikkatli bir şekilde
okuyunuz. Herhangi bir soru ya da sorununuzu kayıt gününüzde görevlilere iletiniz.
Başarılarınızın devamını dileriz.
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1.
Adayların adreslerine üniversiteye kayıtla ilgili posta yoluyla herhangi bir zarf veya dosya
gönderilmeyecektir.
2.
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/ogrnosor/ Internet adresinden bazı kimlik bilgilerinizi girerek H.Ü.
öğrenci numaranızı ve “Öğrenci Bilgi Formu” doldurmak için kullanacağınız geçici şifrenizi öğreniniz.
3.
Öğrenci Bilgi Formu Doldurma İşlemleri,
a) 06 Ağustos 2014 Çarşamba gününden itibaren Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın web
sayfasındaki “Yeni Kazananlar (2014)” menüsünde bulunan “Öğrenci Bilgi Formu” sayfasını açıp,
H.Ü. öğrenci numaranızı ve geçici şifrenizi kullanarak istenilen kişisel bilgilerinizi giriniz.
b) Karşınıza gelen sayfaya kendinize ait bilgileri ve sorulan soruları eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurunuz.
c) Sayfanın altında bulunan “Kaydet” tuşuna basarak bilgilerinizi sistemimize aktarınız.
d) Eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz “Öğrenci Bilgi Formu”nun herhangi bir yazıcıdan özet çıktısını
alınız. (Bu çıktı kesin kayıt sırasında görevlilere teslim edilecektir)
e) Özet çıktı aldıktan sonra bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapmayınız.
4.
Fakülteniz/Yüksekokulunuz için ilan edilen kayıt günlerinde, H.Ü. öğrenci numarasının son rakamı çift
olan öğrencilerin kayıt işlemleri sabah (9:20-12:00), son rakamı tek olan öğrencilerin kayıt işlemleri
öğleden sonra (13:00-16:30) saatlerinde aşağıda belirtilen adreslerde yapılacaktır.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEYTEPE KONGRE MERKEZİ BİNASI
Beytepe Kampüsü 06800 Beytepe/ANKARA
H.Ü. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Tel: 0312 2976570 Faks: 0312 2992090 Beytepe Kampüsü
Tel: 0312 3052141 Faks: 0312 3102799 Sıhhiye Kampüsü
Web: http://www.oid.hacettepe.edu.tr
5.
İlgili kayıt gününde öğrencilerin tümünün kayıtları bitmeden kayıt işlemleri sona ermeyecektir. Ayrıca,
herhangi bir mazeret nedeni ile belirtilen günde kayıt yaptıramayan adayların kayıtları 01-05 Eylül 2014
tarihleri arasında aynı adreste yapılacaktır. (Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşen Adaylar Hariç)
6.
Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir.
7.
Kesin kayıt için istenen belgelerin suretleri ya da fotokopileri kabul edilmez. (Nüfus cüzdanı hariç)
8.
Erkek adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir.
9.
Posta ile kayıt yapılmaz.
10.
Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
11.
Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE KESİN KAYIT İÇİN
GEREKLİ BELGELER
1.
ÖSYM’nin web sayfasından alınacak olan sınav sonuç belgesi çıktısı.
2.
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı (Lise Diploması) diplomanın aslı ya da yeni tarihli
Mezuniyet/Çıkış Belgesi aslı. (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz).
a)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucuna göre yerleştirilen öğrencilerin diğer istenen belgelerin
yanında getirecekleri belgeler:
- Önlisans Diploması veya yeni tarihli Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslı,
- Transkript aslı ve Ders içeriklerinin onaylı fotokopisi.
3.
Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanının aslı kayıt işlemleri bittikten sonra öğrenciye iade
edilecektir)
4.
12 adet 4.5x6 ebadında renkli fotoğraf, fotoğrafların arkasına ad-soyad, bölüm ve H.Ü. öğrenci
numarası yazılması gerekmektedir.
5.
Sağlık Hizmetleri MYO, İlk ve Acil Yardım Programı için 2014 ÖSYS Kontenjan Kılavuzu, Özel Koşul
ve Açıklamalar 233’e bakınız, (Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi
almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları gerekir.)
Radyoterapi Programı için 2014 ÖSYS Kontenjan Kılavuzu, Özel Koşul ve Açıklamalar 274’e
bakınız.
6.
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri ile
Hemşirelik Fakültesi için 2014 ÖSYS Kontenjan Kılavuzu, Özel Koşul ve Açıklamalar 87’ye bakınız.
(Bu programlara kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha
sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.)
7.
Web sayfamızda bulunan “Öğrenci Bilgi Formu” eksiksiz olarak doldurularak ve özet çıktısı alınacaktır.
8.
Yukarıda istenen belgelerin dışında ayrıca başka bir belge istenmeyecektir.
Not:1) 31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre;
1)
2014 yılında ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen 1.Öğretim öğrencileri ile özel yetenek
sınavı ile yerleşen öğrencilerden katkı payı alınmayacaktır. Bu öğrencilerimiz kayıttan önce veya
kayıt sonrası herhangi bir ödemede bulunmayacaklardır.
2)
2014 yılında ÖSYM tarafından Üniversitemiz Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB. Meslek
Yüksekokulu;
— Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ)
— Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ)
— Makine (İÖ)
— Elektrik (İÖ)
İkinci öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler kayıt öncesi veya kayıt sırasında herhangi
bir ödemede bulunmayacaklardır. Bu öğrenciler öğrenim ücretlerini 04 – 11 Eylül 2014 tarihleri
arasında Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesinden H.Ü. öğrenci numarası beyan ederek
yapacaklardır.
3)
Yurt dışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarına göre Üniversitemize yerleştirilen uluslararası
öğrenciler kayıt öncesinde belirlenen öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.
Not:2) Kayıt yaptıracak erkek öğrencilerimizin askerlik durumları Üniversite tarafından MSB. ASAL (Asker
Alma Dairesi Başkanlığı)’dan elektronik ortamda alınacaktır. Öğrencilerimizden ayrıca belge
istenmeyecektir. (1991 (dahil) ve daha önceki yıllarda doğan (1990,1989,…) erkek öğrenciler ile
Yetenek Sınavı yoluyla yerleşen erkek öğrencilerden belge istenecektir.)
Konu ile ilgili Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın web sayfasını takip ediniz.
http://www.oid.hacettepe.edu.tr
Download

KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR HACETTEPE