Pediatric Cardiac Emergencies
Atriyal Flutter
Atriyal Fibrilasyon
Ektopik (otomatik)
Taşikardiler
Senkronize Kardiyoversiyon






Senkronize Kardiyoversiyon
Defibrilasyon
QRS<0.12 saniye
Dar QRS
QRS>0.12 saniye
Geniş QRS
AKUT TEDAVİ ALGORİTMASI
Paddle Çapları:
≤10 kg: 20 cm 2
≥ 10 kg: 80 cm 2
Yapışkan Pad:
≤10 kg: 32 cm 2
≥ 10 kg102 cm 2
İntrakardiyak
Kardiyoversiyon&Defibrilasyon
Real-time shocks characteristics: (A) classical biphasic (current); (B) advanced biphasic
(current), a short isoelectric phase is added between the phases; (C) advanced biphasic
(voltage); (D) impedance during advanced biphasic shock; and (E) cumulative 100 J shock.
Bifazik Şok
Uygulaması
Rosenheck S et al. Europace 2009;11:239-244
Çocuklarda
Bifazik Şok
Elektriksel Fırtınada Tedavi
•Hemodinamik olarak stabil olmayan VT veya VF’in
elektriksel tedavisi
•Agresif destekleyici tedavi:
Oksijen, ventilasyon ve hemodinamik destek
•İlave Faktörlerin Araştırılması:
• Kardiyak iskemi
• Elektrolit imbalansı, asid-baz bozuklukları
• Sempatomimetik durum, proaritmi
•Amiodarone infüzyonu
•Kardiyak iskemi varlığında beta bloker
•Kardiyolojik & Elektrofizyolojik Değerlendirme
• Ekokardiyografik inceleme
• Kardiyak girişimler
•Diğer Etyolojilerin Değerlendirilmesi
Download

Dokümanı İndirin