TÜRKİYE KALP HASTANESİ
KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ
EKOKARDİYOGRAFİ LABORATUVARI
DOBUTAMİNLİ STRES EKOKARDİYOGARFİ SONUÇ FORMU
Adı Soyadı
Ön Tanı
Protokol No.
Telefon No.
:
:
:
:
Tarih
Boy - Kilo
Yaş - Cinsiyet
V.Y.A. (m²)
:
:
:
:
cm -
-
10
20
30
40
Başlangıç µgr/kg/dk µgr/kg/dk µgr/kg/dk µgr/kg/dk
Duvar Hareket Bozukluğu
Kan Basıncı
Kalp Hızı
EKG Değişikliği
Göğüs Ağrısı
Aritmi
Tolere Edilemeyen Semptom
İsordil veya İV ß Bloker
gerekliliği
DHPİ: Duvar Hareket
Puan İndeksi
1 = Normal
2 = Hipokinezi
3 = Akinezi
4 = Diskinezi
Başlangıç DHPİ :
Bitiş DHPİ :
YORUM:
Dr.
Dr.
Dr.
kg
İlave
Toparlanma
Download

Dobutaminli Stres Ekokardiyografi Raporu