MANİSA İLİ
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ ORGANİZASYON KOMİTESİ
TOPLANTI TUTANAĞI KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ: 27 Şubat 2014
SAAT: 09:30
KARAR NO: 1
TOPLANTI YERİ: Manisa Gençlik Hizmetleri Toplantı salonu
1- Oyunlar ve sınıflar:
TOMBİK OYUNU 6.7.8.9. SINIFLAR
KALELİ YAKAN TOP 6.7.8.9. SINIFLAR
YAĞ SATARIM BAL SATARIM 2.3. SINIFLAR
MENDİL KAPMACA 4.5. SINIFLAR
SEK,SEK 2.3.4.5. SINIFLAR
2- 10-14 Mart 2014 tarihleri arasında ilçeler ilçe tertip komitelerini oluşturacaklardır.
Listeler 17 Mart 2014 tarihine kadar İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir.
3- Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Kılavuz kitapçığı ve her türlü açıklamalar 10-14
Mart 2014 tarihleri arasında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü resmi web sitesinde yayınlanacaktır.
4- Anlaşılamayan konular için okullarımız Manisa İl Tertip Komitesi Üyesi ve Oyunlar
Sorumlusu Muzaffer YORULMAZ a 0.505.6218479 no.lu telefondan ulaşılabilecektir.
5- Tüm yarışmalar için katılımcı öğrencilerden Veli Sağlık Beyanı, Veli İzin Belgesi ve
Öğrenci Belgesini içeren EK1 Formu istenecektir. Sorumluların ve çalıştırıcıların bu
konuda Geleneksel Çocuk Oyunları Kılavuz Kitapçığının 20.maddesini iyi okumalarını
ve bu maddede istenilenleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu konuda zorluk
çekenler Manisa Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Spor servisi sorumlu memuru
İbrahim CİNCİ den 0.545.7448494 no.lu telefondan bilgi ve yardım alabilirler.
6- Fikstür çekimleri il merkezinde İl tertip Komitesince; ilçelerde İlçe Tertip Komitesince
7- 16 Nisan 2014 tarihinde çekilecek ve Yayınlanacaktır. İlçelerde çekilen fikstürlerin bir
örneği İl Tertip Komitesine Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile gönderilecektir.
8- Yarışmalarımız her ilçemizde ayrı, ayrı şenlik şeklinde düzenlenecektir.
9- Şenlikler kapsamında öğrenci velileri arasında da mendil kapmaca yarışması
düzenlenecektir.
10- İl ve İlçelerin Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Yarışma Takvimi ekte sunulmuştur.
Yarışmalar bu takvime göre yapılacaktır.
11- Okullarımız bu yarışmalara katılım konusunda gerekli hassasiyeti ve özeni
göstermeleri, bu etkinliğin yarışma şeklinde değil daha çok şenlik şeklinde tertip
edilmesi sağlanacaktır.
12- İlçe Tertip Komiteleri oyunlarla ilgili İl Tertip Komitesinin alacağı her türlü kararları
uygulamakla yükümlüdürler.
13- İlçe Tertip Komiteleri Yarışmaların Yapılacağı yerleri saha ve alanları kendileri
belirleyeceklerdir.
14- Yarışmaya katılacak okulların öğretmenleri hakem olarak görevlendirileceklerdir.
15- Yarışmalara katılacak okulların sorumlu öğretmen ve çalıştırıcılarına 18 Nisan 2014
tarihinde eğitim amaçlı bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. İlçelerde toplantıyı
ilçe tertip komiteleri düzenleyecektir.
16- İlçe Tertip Komiteleri her yarışmayı fotoğraflayıp, belgeleyip raporlarını 02 Haziran
2014 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile İl Tertip Komitesine
Bildireceklerdir.
17- Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında düzenlenecek bu faaliyetin
finansmanı (madalya, katılım belgesi, tanıtım afişleri, ses düzeni ile sağlık ve güvenlik
tedbirleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri Tarafından
karşılanacaktır.
18- Katılımcı ekipler talimat ve kurallara uymakla yükümlüdür.
İl Tertip Komitesi Adına
Müşahit SUDAN
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
Download

Toplantı Tutanağı