SİİRT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2015-2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM FİNAL SINAV TARİHLERİ
Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
Öğretim Elemanı/Gözetmen
Ders Adı
1.Sınıf
02.01.2016
02.01.2016
02.01.2016
02.01.2016
04.01.2016
04.01.2016
05.01.2016
05.01.2016
06.01.2016
06.01.2016
06.01.2016
07.01.2016
08.15
09.00
09.00
11.00
08.30
09.30
08.30
09.30
08.30
09.30
10.00
08.30
Derslik 4,6,7
Derslik 7
Derslik 2,4,5,6,7
Derslik 7
Derslik 4,6,7
Derslik 7
Derslik 4,6,7
Derslik 7
Derslik 4,6,7
Derslik 7
Derslik 7
Derslik 4,6,7
E. Yerlikaya -E.Gülçek-V. Alkın
V. Alkın- N. Doğan
E. Yerlikaya-M.Salman-E.Gülçek N. Doğan - V.Alkın
M.Salman
D. Eren-N. Doğan - V. Alkın
M. Kertmen
E. Yerlikaya - H. Karageçili - N. Doğan - V. Alkın
M.Apari
S. Dirikolu- D.Eren-Z. Büyükbayram - V. Alkın
S.Çengel
A.Ekinci
H. Karageçili - Z. Büyükbayram-E. Gülçek-V. Alkın
Anatomi
Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi-I
Türk Dili-I
İngilizce-I
Hemşirelik Esasları-I
Histoloji
Biyokimya
Temel Beslenme
Hemşireliğe Giriş
Sağlık K. T.K.Y.
Kendini Tanıma ve İletişim
Fizyoloji
08.01.2016
08.01.2016
09.01.2016
08.30
09.30
08.30
Derslik 4,6,7
Derslik 7
Derslik 4,7
M.Yüksel- H.Kılıçvuran- Z. Büyükbayram-E. Gülçek V. Alkın
D. Eren
S.Eygi- Z. Büyükbayram
*Seçmeli Ders
Üreme Sağlığı ve A. P.
Temel Bilgi Teknolojileri
2.Sınıf
M.Salman- N. Doğan
H.Karageçili - - V. Alkın
M. Kertmen - N. Doğan
S. Dirikolu - V. Alkın
M. Kertmen- N. Doğan
S.Dirikolu - V. Alkın
13.30
13.30
13.30
13.30
Derslik 7
Derslik 7
Derslik 7
Derslik 7
Derslik 7
Derslik 7
Derslik 7
Derslik 2,4,5,6,7
Derslik 2,4,5,6,7
Derslik 2,4,5,6,7
Derslik 2,4,5,6,7
H. Karageçili-M.Salman-E.Gülçek-N.Doğan - V.Alkın
A. Ekinci-M. Salman- S.Eygi-N. Doğan - V.Alkın
M. Kertmen -E. Yerlikaya- Z. Büyükbayram-N. Doğan- V. Alkın
D. Eren - Z. Büyükbayram-E. Gülçek - N.Doğan - V. Alkın
Biyoistatistik
Mesleki İngilizce III
Büyüme Gelişme
Doğum Kadın Sağ. Hast. Hem.
08.01.2016
13.30
Derslik 2,4,5,6,7
M.Kertmen- M.Keskin- Z. Büyükbayram-E. Gülçek-V. Alkın, N. Doğan
*Seçmeli Ders
02.01.2016
04.01.2016
05.01.2016
06.01.2016
15.00
15.00
15.00
15.00
Derslik 2,4,5,6,7
Derslik 2,4,5,6,7
Derslik 2,4,5,6,7
Derslik 2,4,5,6,7
S. Dirikolu-D.Eren- E. Gülçek- V.Alkın - N. Doğan
M. Kertmen- S.Eygi -A. Ekinci -V.Alkın - N. Doğan
S.Eygi- Z. Büyükbayram A. Ekinci-V.Alkın-N. Doğan
D.Çakaroğlu- H. Kılıçvuran- Z. Büyükbayram-E.Gülçek-V. Alkın
02.01.2016
04.01.2016
05.01.2016
06.01.2016
07.01.2016
08.01.2016
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
02.01.2016
04.01.2016
05.01.2016
07.01.2016
Mesleki İngilizce I
Farmakoloji
Patoloji
İç Hastalıkları Hemşireliği
Epidemiyoloji
*Seçmeli Ders
3.Sınıf
4.Sınıf
Psikiyatri Hemşireliği
Hemşirelikte Öğretim
Bilgisayar
*Seçmeli Ders
NOT: Tüm öğrencilerin sınav takviminde belirtilen gün ve saatte sınavlarına girmeleri, Ders tekrarı yapan
öğrenciler ve Hemşirelik Lisans Tamamlama (HLT) programı öğrencilerinin de ders bazında sınavlarına girmeleri
uygundur.
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınavlarda görevli olan öğretim elemanları Yüksekokul Müdürlüğünce görevlendirileceklerdir.
2. Dersliklerde görevli öğretim elemanları sınavın disiplininden sorumludurlar.
3. Öğretim elemanlarının belirleyeceği sınav düzeninde öğrencilerin sınava girmeleri zorunludur.
4. Sınavlar; belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
5. Uygulamalı ve sözlü sınavlar, 08:15' da başlayıp, aynı gün içinde bitirilecektir.
6. Sınav süresinin ilk çeyreğinde hiçbir öğrenci sınav salonunu terk etmeyecektir. Bu süreden sonra gelen öğrenciler sınava
alınmayacaklardır.
7. Öğrenciler; sınavlarda, kimlik kartlarını bulundurup göstermek zorundadırlar.
8. (*) işaretli derslerin sınav yeri ve saatleri Ders Öğretim Elemanı tarafından ilan edilecektir.
9. Ders tekrarına kalan öğrenciler kendi şubelerinde sınava gireceklerdir.
10. Sınav salonlarına cep telefonu alınmayacaktır.
Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAGEÇİLİ
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Cafer SAKA
Yüksekokul Müdürü
Download

siirt üniversitesi sağlık yüksekokulu 2015