SİİRT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ
Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Derslik
Öğretim Elemanı/Gözetmen
Ders Adı
1.SINIFLAR
16.01.2016
16.01.2016
16.01.2016
16.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
08.30
09.00
09.00
11.00
08.30
09.30
08.30
09.30
08.30
09.30
10.00
08.30
08.30
09.00
09.30
Derslik 4,7
Derslik 7
Derslik 4,7
Derslik 7
Derslik 4,7
Derslik 7
Derslik 4,7
Derslik 7
Derslik 4,7
Derslik 7
Derslik 7
Derslik 4,7
Derslik 4,7
Derslik 7
Derslik 4,7
E. Yerlikaya -E.Gülçek
E.Gülçek -V.Alkın
E.Gülçek -V.Alkın
M.Salman
D. Eren-S.Dirikolu-V. Alkın
M. Kertmen
E. Yerlikaya - H. Karageçili -N. Doğan
M.Apari
S. Dirikolu- D.Eren-Z. Büyükbayram
S.Çengel
A.Ekinci
H. Karageçili -E. Gülçek
M.Yüksel- H.Kılıçvuran
D. Eren
S.Eygi- Z. Büyükbayram
Anatomi
Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi-I
Türk Dili-I
İngilizce-I
Hemşirelik Esasları-I
Histoloji
Biyokimya
Temel Beslenme
Hemşireliğe Giriş
Sağlık K. Toplam Kalite Yönetimi
Kendini Tanıma ve İletişim
Fizyoloji
*Seçmeli Ders
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması
Temel Bilgi Teknolojileri
2.SINIFLAR
16.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
22.01.2016
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
Derslik 7
Derslik 7
Derslik 7
Derslik 7
Derslik 7
Derslik 7
M.Salman- E.Gülçek
H.Karageçili - V. Alkın
M. Kertmen - N. Doğan
S. Dirikolu - V. Alkın
M. Kertmen- N. Doğan
S.Dirikolu - V. Alkın
Mesleki İngilizce I
Farmakoloji
Patoloji
İç Hastalıkları Hemşireliği
Epidemiyoloji
*Seçmeli Ders
3.SINIFLAR
16.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
21.01.2016
22.01.2016
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
Derslik 4,7
Derslik 4,7
Derslik 4,7
Derslik 4,7
Derslik 4,7
H. Karageçili-M.Kertmen-E.Gülçek
A. Ekinci-M. Salman-N. Doğan
M. Kertmen -E. Yerlikaya-N. Doğan
D. Eren-S.Dirokolu - Z. Büyükbayram
M.Kertmen- M.Keskin- Z. Büyükbayram
Biyoistatistik
Mesleki İngilizce III
Büyüme Gelişme
Doğum Kadın Sağlığı Hast. Hem.
*Seçmeli Ders
4.SINIFLAR
16.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
15.00
15.00
15.00
15.00
Derslik 4,7
Derslik 4,7
Derslik 4,7
Derslik 4,7
S. Dirikolu-D.Eren-V.Alkın
M. Kertmen- N. Doğan
S.Eygi- Z. Büyükbayram
D.Çakaroğlu- H. Kılıçvuran
Psikiyatri Hemşireliği
Hemşirelikte Öğretim
Bilgisayar
*Seçmeli Ders
NOT: Bu Program Hemşirelik Normal Öğretim –İkinci Öğretim ve Lisans
Tamamlama (HLT) öğrencileri için geçerlidir.
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınavlarda görevli olan öğretim elemanları Yüksekokul Müdürlüğünce görevlendirileceklerdir.
2. Dersliklerde görevli öğretim elemanları sınavın disiplininden sorumludurlar.
3. Öğretim elemanlarının belirleyeceği sınav düzeninde öğrencilerin sınava girmeleri zorunludur.
4. Sınavlar; belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
5. Uygulamalı ve sözlü sınavlar, 08:30' da başlayıp, aynı gün içinde bitirilecektir.
6. Sınav süresinin ilk çeyreğinde hiçbir öğrenci sınav salonunu terk etmeyecektir. Bu süreden sonra gelen öğrenciler
sınava alınmayacaklardır.
7. Öğrenciler; sınavlarda, kimlik kartlarını bulundurup göstermek zorundadırlar.
8. (*) işaretli derslerin sınav yeri ve saatleri Ders Öğretim Elemanı tarafından ilan edilecektir.
9. Ders tekrarına kalan öğrenciler kendi şubelerinde sınava gireceklerdir.
10. Sınav salonlarına cep telefonu alınmayacaktır.
Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAGEÇİLİ
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Cafer SAKA
Yüksekokul Müdürü
Download

1.SINIFLAR 2.SINIFLAR 3.SINIFLAR 4.SINIFLAR