Summer school travel grants for women ICT students
2014 is the German-Turkish Year of Research, Education and Innovation, a joint
initiative of the German Federal Ministry of Education and Research and the Ministry
of Science, Industry and Technology of the Republic of Turkey. In regard to this
science year, the University of Bremen offers travel grants to women students from
Turkish universities for its summer school „Informatica Feminale“. The scholarship
includes the airfares Turkey/Germany and Germany/Turkey, partial costs of meals,
accommodation, intercultural and work-oriented programs/workshops and events.
www.if.uni-bremen.de
Requirements for application and important documents
Students who want to apply for the travel grant need to hand in/upload all documents
mentioned below until the application deadline.
Participation requirement
Female students studying Computer Sciences or Computer Engineering in Turkey
can apply online for the travel grant until 4 July 2014 at www.if.uni-bremen.de
Required documents (all in 1 pdf file):
1) Current certificate of matriculation
2) Proof of language skills in German or English (either B1 certificate or a
certificate indicating 5 years of schooling)
3) Curriculum Vitae (in English or German)
4) Letter of motivation (max. 2 pages in English or German)
a. motivation and reason for participating in the summer school
b. listing 5 courses chosen out of interest and the reasons for choosing them
http://www.informatica-feminale.de/en/summer2014/Programm_eng.php
c. attendance time and arrival/departure airports
Contact
Aysun Ucan
Zeynep Demir
phone: +49 421- 218 64469
email: [email protected]
website: www.if.uni-bremen.de
Grant Information -­‐ 17 June 2014 – Page 1 of 1 Yaz Üniversitesi için Bayan Öğrencilere Burs İmkanı
Bremen Üniversitesi „2014 Türk-Alman Eğitim, Araştırma ve İnovasyon Yılı“ başlığı altında düzenlemiş olduğu Yaz Üniversitesi „İnformatica Feminale“ için, Türk
üniversitelerinden gelen bayan öğrencilere burs imkanı sunmaktadır. Sunulacak olan
bu burs,Türkiye- Almanya uçak bileti, yiyecek ve konaklama hizmetlerinin bir kısmı,
kültürler arası ve mesleğe yönelik program ve etkinlikleri kapsamaktadır. www.if.uni-bremen.de Burs Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler
Burs başvurusunda bulunmak isteyen bayan öğrenciler, "Adayların Hazırlaması Gereken Belgeler" başlığı altında belirtilen belgeleri eksiksiz bir biçimde yükleyerek, son başvuru tarihine kadar üniversitemize online ulaştırmalıdır. Katılım Şartı
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerde Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri okuyan bayan öğrenciler burstan faydalanabilirler.
Tüm başvurular www.if.uni-bremen.de adresinden 4 Temmuz 2014 tarihine kadar,
sadece online olarak yapılacaktır. Adayların Hazırlaması Gereken Belgeler (tümü 1 PDF-belgesinde)
1) Aktüel Öğrenci Belgesi
2) İngilizce ya da Almanca Yeterlilik Belgesi (B1 sertifikasi veya 5 senelik bu
dillerde öğrenim görüldüğüne dair belge)
3) Özgeçmiş (İngilizce yada Almanca)
4) Dilekçe (maksimum 2 sayfa, İngilizce yada Almanca)
a. Yaz okuluna katılma nedeni ve motivasyonu
b. İlgiye göre katılmak istenilen 5 ders ve gerekçeleri program listesinden
seçilebilir http://www.informatica-feminale.de/en/summer2014/Programm_eng.php
c. Katılım süresi ve gidiş/dönüş havalimanları
İletişim
Aysun Uçan
Zeynep Demir
Telefon: +49 421- 218 64469
E-Mail: [email protected]
Websitesi: www.if.uni-bremen.de
Grant Information -­‐ 17 June 2014 – Page 1 of 1 
Download

Summer school travel grants for women ICT students