EKONOMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İpek Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Tezli Yüksek Programına başvuru kabul
edilmektedir.
Ekonomi Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvurmak için
 Dört yıllık yurtiçi veya yurtdışı lisans derecesine sahip olmak veya Eylül 2015’e kadar
mezun olabilecek durumda olmak,
 ALES sınavından en az 65 eşit ağırlıklı puan almış olmak veya GRE sınavından
(sayısal) 153 / 685 puan veya GMAT sınavından 480 puan almış olmak,
 Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 67 puan almış olmak ya da YÖK’ün kabul ettiği
ve uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan denk puan almış olmak ya da IPEX’ten en
az 65 puan almış olmak,
 4.00 üzerinden en az 2.00 lisans mezuniyet ortalamasına sahip olmak
gerekir.
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ön değerlendirmeyi geçen adaylar mülakata alınacaktır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1. Başvuru Formu
2. Özgeçmiş
3. Lisans Not Belgesi
4. Mezuniyet Belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge)
5. ALES sonuç belgesi
6. Yabancı Dil Sınavı (ya da YÖK’ün kabul ettiği ve uluslararası geçerliliği olan bir dil
sınavı) sonuç belgesi
7. İki referans mektubu
8. Niyet mektubu (1-2 sayfa)
Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015
Mülakat Tarihi: 2-3 Nisan 2015
Başvuru Şekli:
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik
belgeli dosyalar değerlendirilmeye alınmayacaktır, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru
tarihine kadar Üniversite’ye ulaşmış olması gerekmektedir.
NOTLAR
Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterlidir. Ancak
görüşmeye çağrılan adaylardan bunların asıllarını göstermeleri istenecektir.
2015-2016 öğretim yılı eğitim ücretleri Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan sonra
Enstitü web sitesinden duyurulacaktır.
Belirli sayıda öğrenciye, akademik başarılarına göre, üniversite bursu, cep harçlığı ve öğrenim
ücreti muafiyeti gibi maddi destekler sağlanacaktır.
İletişim Adresi
İpek Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turan Güneş Bulvarı, 648. Cad., 06550 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 470 4662
[email protected]
http://grad.ipek.edu.tr/
Download

Devamı - ipek üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü