ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
…………... YILI ……………. YARIYILI
LİSANSÜSTÜ BAŞVURU FORMU
BAŞVURULAN PROGRAM
Hemşirelik Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisans
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı
Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı
Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı
Hemşirelik Bilimleri Doktora Programı
Ad Soyad
T.C. Kimlik No
Pasaport No / Varsa Yabancı Kimlik No
Uyruk
Doğum Tarihi / Doğum Yeri
(Gün/Ay/Yıl)
____ /____ /___
Cinsiyeti
KIZ
ERKEK
Askerlik Durumu
TERHİS
TECİL
İkamet Adresi
Yazışma Adresi
(İkamet adresinden farklı ise)
Ev Telefonu
90 (_____)
Cep Telefonu
90 (_____)
E-Posta
………………………………………..…………….@.....................................................
Lisans derecesini aldığı Üniversite
Mezun olduğu Fakülte/Bölüm
Mezuniyet Tarihi
Lisans Derecesi (Transkript Ortalaması)
Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavları;
Taban Puan
ALES (Akakedemik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)
(Eşit Ağırlık veya Sayısal)
55
Graduate Record Examination (GRE) (sayısal)
610
Graduate Management Admission Test (GMAT)
450
Alındığı Tarih
Alındığı Tarih
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları;
ÜDS
KPDS
TOEFL (PBT)
Bilgisayarda TOEFL (CBT)
İnternet üzerinden TOEFL (IBT)
IELTS (Akademik Total)
AYES (Acıbadem Üniversitesi Dil Yeterlilik Sınavı)
AYES (Acıbadem Üniversitesi Dil Yeterlilik Sınavı) e Girecek mi?
(Dil yeterlilik sınavlarından herhangi biri olmayan adaylar AYES e girerler.)
EVET
HAYIR
Adayın
Puanı
Adayın
Puanı
Üniversitemizde daha önce özel öğrenci olarak
aldığı Lisansüstü dersler ve dönemleri
(Bu derslerden muaf olunarak bu derslerin transkript hesabına katılması
isteniyorsa Enstitü Sekreterliğine mutlaka dilekçe verilmelidir.)
Üniversitemizde daha önce kayıt yaptırdığı
Lisansüstü programlar
Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin ve Üniversiteye kayıt için sunduğum tüm belge ve dokümanların doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.
Öğrencinin
Adı Soyadı
İmzası
Tarih: ___ / ___ / _____
ÖĞRENCİ HİZMETLERİ ONAYI
Varsa Açıklamalar;
Onaylayanın
Adı Soyadı
İmzası
Tarih: ___ / ___ / _____
Download

lissansustubasvuruformu2015