ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi
Giriş Sınav Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
:
:
:
:
:
29 ARALIK 2015
(YÖK Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
12 OCAK 2016
15 OCAK 2016
20 OCAK 2016
22 OCAK 2016
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI /
PROGRAMI
KADRO
UNVANI
REŞADİYE MESLEK
YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM
HİZMETLERİ
YAŞLI BAKIMI
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
ZİLE MESLEK
YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
LOJİSTİK
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
HUKUK FAKÜLTESİ
ADET
İLAN NO
AÇIKLAMA VE İLAN LİNKİ
1
1005044
HEMŞİRELİK VEYA SAĞLIK MEMURLUĞU
LİSANS MEZUNU OLMAK
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
1
1005043
LOJİSTİK LİSANS VE YÜKSEK LİSANS
MEZUNU OLMAK
PEDODONTİ
UZMAN
1
1005039
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEZUNU
OLMAK
ÖZEL HUKUK
MEDENİ USUL VE
İCRA İFLAS
HUKUKU
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
1
1005023
HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU
OLMAK
HUKUK FAKÜLTESİ
ÖZEL HUKUK
MEDENİ HUKUK
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
2
1005026
HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU
OLMAK
HUKUK FAKÜLTESİ
ÖZEL HUKUK
İŞ VE SOSYAL
GÜENLİK
HUKUKU
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
1
1005027
HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU
OLMAK
HUKUK FAKÜLTESİ
ÖZEL HUKUK
TİCARET
HUKUKU
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
1
1005028
HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU
OLMAK
HUKUK FAKÜLTESİ
KAMU HUKUKU
ANAYASA
HUKUKU
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
1
1005029
HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU
OLMAK
HUKUK FAKÜLTESİ
KAMU HUKUKU
CEZA VE CEZA
MUHAKEMESİ
HUKUKU
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
1
1005030
HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU
OLMAK
HUKUK FAKÜLTESİ
KAMU HUKUKU
İDARE HUKUKU
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
1
1005031
HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU
OLMAK
HUKUK FAKÜLTESİ
KAMU HUKUKU
MİLLETLERARASI
HUKUK
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
1
1005032
HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU
OLMAK
* Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
Akademik kadrolarla ilgili genel ve özel şartlar, başvuru yeri ve şekli, başvuruda istenilen belgeler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
web sitesinde Akademik Kadro İlanları sayfasından ulaşılabilir. https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/
ÖNEMLİ NOTLAR :
1. Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler ve hangi kadroya başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler.
(ilan numarası ile)
2. Aynı başvuru takvimi içerisinde Üniversitemiz kadrolarından birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
3. Başvurular kadroların açıldığı birimlere (dekanlık, müdürlük) yapılacaktır. (Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi kadroları için
Personel Daire Başkanlığına başvuru yapılacaktır.) Posta ile yanlışlıkla farklı birimlere yapılan başvurulardan başvuru sahibi sorumludur.
4. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan
başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.
5.Bir yükseköğretim kurumunda belgenin aslı görülerek sureti onaylanmışsa belgelerde onaylayanın adı soyadı , unvanı, kurum mührü,
onay tarihi olması gerekir. Onaylayanın bilgileri ve mührün okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir.
Detaylı Bilgi ve Başvuru Yerleri
Başvurular ilgili birimlere yapılacak olup iletişim bilgileri web sayfalarında bulunmaktadır.
Dilekçe ve Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)
Download

öğretim elemanı alım ilanı - Personel Daire Başkanlığı