SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ
THE TURKISH POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION
XII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI 2014
-TEBLİĞ ÇAĞRISI8 Kasım 2014
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasi İlimler Türk Derneği (SİTD), 2014 yılı toplantısını Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirecektir. 2003 ve 2004 yıllarında İstanbul Bilgi
Üniversitesi, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi, 2006 yılında Süleyman Demirel
Üniversitesi, 2007 yılında Erciyes Üniversitesi, 2008 ve 2009 yıllarında İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde, 2010 ve 2011 yılında Okan Üniversitesi’nde, 2012 ve 2013
yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen konferanslarda olduğu gibi,
bu yıl da amaç genç akademisyen adaylarının bir araya gelerek fikir ve ürünlerini
tartışabilecekleri bir ortamın yaratılmasıdır.
Konferans yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Konferansın dili Türkçe’dir.
Konferansta sunulacak tebliğlerin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinleri
kapsamındaki konularla ilintili olması gerekmektedir. Bununla birlikte, siyaset bilimi
ve uluslararası ilişkiler konularına atıfta bulunan tarih, sosyoloji, iktisat, iletişim,
psikoloji, hukuk, antropoloji gibi disiplinlerden de katılım beklenmektedir.
Konferansa, diğer yıllarda olduğu gibi, aşağıda belirtilen konular hakkında yapılmış
çalışmalarla başvurulabileceği gibi, farklı konular da önerilebilir:






Siyaset Felsefesi ve Siyasal
Düşünceler
Kültür ve Siyaset
Toplumsal Cinsiyet
Demokratikleşme
ve Demokrasi Kuramları
Ulusötesi Alan ve Göç
Yoksulluk, Toplumsal Dışlama
ve Sosyal Adalet







İnsan Hakları
Şiddet ve Savaş ve Terörizm
Milliyetçilik
ve
Etnisite:
Kuramlar ve Örnekler
Küreselleşme
Avrupa Birliği
Türkiye’de Siyasal Kurumlar,
Düşünceler ve Siyasal Hayat
Uluslararası İlişkiler ve Türk
Dış Politikası
1
SİTD Lisansüstü Konferansı 2014’e tebliğleriyle katılmak isteyen yüksek lisans ve
doktora öğrencilerinin, aşağıdaki formu doldurduktan sonra 15 Eylül 2014 tarihine
kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir.
Başvurular iki hafta içerisinde cevaplandırılacak ve konferans programı 31 Ekim
2014 tarihinde katılımcılara duyurulacaktır. Katılımcılar, bireysel tebliğleriyle olduğu
gibi oturum önerileriyle de konferansa katılım başvurusu yapabilirler. Oturum önerisi
ile katılım başvurusu yapmak isteyenler oturumda yer alacak her bir tebliğ için
aşağıdaki formu doldurmalı ve buna ek olarak oturum başlığı ve oturumda ele
alınacak temel sorunsalı belirtmelidirler.
2
Ad-Soyad:
E-posta:
Sabit telefon:
Cep telefonu:
Akademik Geçmiş:
Üniversite
Program
Yıl
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Halen Çalıştığı Kurum ve Görevi:
Tebliğ Başlığı:
Tebliğ Özeti (en çok 250 kelime):
Tebliğ için Anahtar Kelimeler:
Tebliğin Temel Sorunsalı:
Tebliğin Temel Argümanı:
Varsa Tebliğ Sunumu Esnasında İstenen Ekipman:
Üniversitesi Misafirhanesi’nde Konaklama (Sınırlı sayıdadır): Konferans için
şehir dışından Çanakkale’ye gelecek olan misafirler, 7-8 Kasım 2014 tarihlerinde
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardonos Yerleşkesi’nde konaklayabilirler.
3
Konaklama ücreti gecelik kişi başı 35 TL’dir. Kontenjan sınırlı olup, konaklayacak
kişilerin 31 Ekim 2014 tarihine kadar konaklayacakları günü de belirterek
[email protected] adresine bildirmeleri gerekmektedir.
4
Download

tebliğ çağr