AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SAN.A.Ş.
Tarih:
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun, 03.06.2011 tarih ve 2011/22 sayılı Haftalık Bülteninde duyurulan aynı tarih
17/519 sayılı kararı ile, hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen halkça açık şirketlerden (Şirket) Kurul tarafından
belirlenenlerin hisse senetlerinin kaydileştirilmesi amacıyla teslim/tesellüm tutanağı tanzim edilmiştir.
TESLİM / TESELLÜM TUTANAĞI
Hisse
Adedi
Tertibi
Seri
Numaraları
7.Tertip
8.Tertip
9.Tertip
Adet
Kupon
Sayısı
Türü
Nominal Tutarı
Nominal
Nominal
Nominal
-
Yalnız:
Teslim Eden
Adı Soyadı
İmza
Adres
:
Telefon
:
Grubu
Teslim Alan
Adı Soyadı ve İmzası
Download

teslim / tesellüm tutanağı