KÂZIM KARABEKİR VAKFI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ TEŞVİK
BURSU BAŞVURU FORMU
ÖĞRENCİNİN;
1. Adı Soyadı:………………………………………………………………………………..
2. T.C Kimlik No:………………….................................................................................
3. Anne Adı:………………………………………………………………………………….
4. Baba Adı:…………………………………………………………………………………..
5. Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl:……………… İlçe:…………………………………………….
6. Kayıtlı olduğu Üniversite/Araştırma Merkezi veya Enstitü:…………………………..
a. Fakülte:…………………………………………………………………………………..
b.Bölüm:…………………………………………………………………………………….
7. Cep Telefonu:…………………………………………………………….......................
8. Ev Telefonu:…………………………………………………………………………….
9. E-Mail Adresi:……………………………………………………………………………
10. İkamet Adresi:…………..……………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
KÂZIM KARABEKİR VAKFI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ TEŞVİK
BURSU BAŞVURU BELGELERİ
1.Nüfus Belgesinin onaylı fotokopisi
2. Tezli yüksek lisansta ve/veya doktorada aldığı ve almakta olduğu dersleri gösteren
transkriptin aslı veya onaylı sureti
3. Öğrenci belgesinin aslı veya onaylı sureti
4.Lisans ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti
5.Lisans ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans transkriptlerinin aslı veya onaylı sureti
6.Yüksek lisans ve/veya doktora Tez Önerisi ve önerinin kabul edildiğini gösteren enstitü
tarafından hazırlanmış belge.
Download

KÂZIM KARABEKİR VAKFI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ