LİSANSÜSTÜ ÖYP(ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ) KAYDINDA İSTENİLEN
BELGELER
1) Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için yüksek lisans diplomasının
aslı ve fotokopisi,
 Türkiye’de bulunan Üniversitelerden alınmış diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri
hariç; Türkçe dışında bir dilde diplomaya veya geçici mezuniyet belgesine sahip olan
adayların diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri ile birlikte, bu diplomalarının veya
geçici mezuniyet belgelerinin noter tarafından Türkçe’ye tercüme ettirilmiş onaylı şeklini
getirmeleri gerekmektedir.
 Yurt dışında bulunan bir Üniversitede lisans/yüksek lisans programından mezun olan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adayların diplomaları ile birlikte, bu diplomalarına ait
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesinin aslını ve fotokopisini
getirmeleri gerekmektedir.
2) Mezuniyet not ortalamasını içeren transkriptin aslı ve fotokopisi ( Diploma Eki transkript değildir.
Diploma eki hiçbir şekilde transkript yerine kabul edilmeyecektir),
 Türkiye’de bulunan Üniversitelerden alınmış transkriptler hariç; Türkçe dışında bir dilde
transkripte sahip olan adayların transkriptleri ile birlikte, bu transkriptlerinin noter tarafından
Türkçe’ye tercüme ettirilmiş onaylı şeklini getirmeleri gerekmektedir.
3) KPDS , ÜDS, YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen dil sınavı sonuç belgesinin bilgisayar
çıktısı,
4) ALES sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
5) T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi ( Nüfus Cüzdanı
dışındaki Ehliyet vb. belgeler Nüfus Cüzdanı yerine kabul edilmeyecektir) ,
6) Yeni çekilmiş vesikalık boyutta altı (6) adet fotoğraf ( fotoğraflarınızın arka yüzüne ad ve
soyadınızı yazınız ),
7) Kadronuzun bulunduğu üniversiteye ait Personel Daire Başkanlığı’ndan son bir ay içinde
alınmış ÖYP puanınızı, Göreve Başlama Tarihinizi, Atandığınız Bölüm/Birim/Anabilim Dalını
gösterir güncel tarihli “İlgili Makama” yazısının aslı,
8) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim için
atananların, yerleştiği programı gösteren yazı,
9) Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınmış yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi ( Son bir ay
içinde alınmış olmalı ),
10) Askerlik Beyan Formu
11) Sabıka Kaydı Beyan Formu,
12) İkamet Adresi Beyan Formu ,
13) Lisansüstü başvuru ücreti 50,00 TL ( Aşağıdaki tabloda yer alan IBAN numarasına
yatırabilirsiniz).
Hesap numarası (Tüm Türkiye Halk
Bankası şubelerinden
TC kimlik numarası ile havale ücreti
verilmeden yatırılabilecek)
Türkiye Halk Bankası
Ankara Merkez Şubesi
IBAN: TR91 0001 2009 1940 0006 0000 53
FORMLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Download

lisansüstü öyp(araştırma görevlisi)