BİYOFOTO 7
M.Ü. 7. BİYOLOJİ KONULU ÖDÜLLÜ
FOTOĞRAF YARIŞMASI “11-15 Mayıs 2015”
KATILIM FORMU
Katılımcının Adı Soyadı:
Üniversite/Fakülte Adı:
Öğretim üyesi
Ünvanı (varsa):
Bölümü:
Öğrenci
Öğrenci ise No:
Sınıfı (lisansta ise):
Bölümü:
Lisans
Adres:
Yüksek Lisans
Doktora
Katılım şekli:
Tel:
Posta ile
Elden teslim
Yarışma duyurusuna ulaşma şekli:
E-Posta:
İnternet
Afiş
Fotoğraf sayısı:
1 adet
2 adet
Kullanılan fotoğraf makinesi:
Fotoğrafların isimleri:
1.............................................................................................
2.............................................................................................
Fotoğrafların Teslim Tarihi ve İmza:
Analog
Dijital
*Seçtiğiniz kutucukları bilgisayarda koyu renklendirerek veya X ile doldurunuz.
**Formu eksiksiz doldurduktan ve imzaladıktan sonra katıldığınız fotoğraf(lar) ile birlikte, 4 Mayıs 2015
tarihine kadar, elden veya posta/kargo aracılığıyla “Doç. Dr. Gülşah ÇOBANOĞLU, Marmara Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Göztepe-34722 İSTANBUL” adresine teslim ediniz.
***Ayrıca e-posta ile de [email protected] adresine gönderiniz. http://byl.fef.marmara.edu.tr
Download

BİYOfoto* M - Marmara Üniversitesi