Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi araştırma ve uygulama birimi olan Marmara Medya Merkezi’nde
görevlendirilmek üzere kısmi zamanlı öğrenciler alınacaktır. Kısmi zamanlı öğrenciler için açılan kontenjan ve
başvuruya sürecine ilişkin diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
S. No
Birim Adı
1
Animasyon
2
Dış Haberler
3
E-Yayıncılık
4
Fotoğraf
5
Haber Ajansı
6
Halkla İlişkiler
7
İnternet Haber
8
Kurgu
9
Marmara Gazete
10
Radyo
11
Reji-Kamera
12
Reklâm
13
Sinema
14
Sosyal Medya
15
Tasarım
16
Televizyon
Toplam
Alınacak Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı
Kontenjan
1.Sınıf
26
2.Sınıf
33
3. Sınıf
33
4.Sınıf
10
Lisansüstü
10
Toplam
112
**
Kontenjan
4
4
5
4
16
6
8
4
6
8
21
3
5
4
6
8
112
Fakülte bünyesinde görevlendirilecek kısmi
5 Kişi
zamanlı öğrenci
AÇIKLAMA:
Marmara Medya Merkezi’nde kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrenciler MMM internet sitesinden
(mmm.marmara.edu.tr) öğrenci iş başvuru formunu indirip doldurarak Marmara Medya Merkezi’ne
başvuruda bulunabilirler.
 Öğrenciler sadece bir birime başvuruda bulunabilirler.
 ** Fakülte bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmak isteyenler başvurularını Fakülte Sekreteri
Gülay Yılmaz’a yapabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI
1- M.Ü. İletişim Fakültesi öğrencisi olmak
2- İkiden fazla dersten başarısız olmamak.
3- Disiplin cezası almamış olmak.
4- Medya Merkezi’nde iki dönem çalışmamış olmak (koordinatör öğrenciler hariç).
BAŞVURU EVRAKLARI
1. Başvuru Formu
2. Kimlik Fotokopisi
3. 2 Adet fotoğraf
4. ÖSS Başarı Puan Belgesi (1. sınıflar için)
5. Hazırlık Not Belgesi (1. sınıflar için) Transkript Belgesi (2, 3 ve 4.sınıflar için)
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ(1.SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN)
Hazırlık Not Ortalaması
(% 40)
ÖSS Başarı Puanı
(% 40)
Mülakat
(%20)
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (2 –3 –4. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN)
Not Ortalaması
(% 40)
Mülakat
(% 60)
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN)
Mülakat
BAŞVURU TARİHİ
13.10.2014 - 20.10.2014
MÜLAKAT TARİHLERİ
Başvurularını 13 Ekim – 14 Ekim arasında gerçekleştiren öğrenciler için mülakat tarihi: 15 Ekim 2014
Çarşamba, Saat: 09.30
Başvurularını 15 Ekim – 16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiren öğrenciler için mülakat tarihi: 17 Ekim
2014 Cuma, Saat: 09.30
Başvurularını 17 Ekim – 20 Ekim tarihinde gerçekleştiren öğrenciler için mülakat tarihi: 21 Ekim 2014 Salı,
Saat: 09.30
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
22.10.2014
Download

Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı **