IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
MEZUN DURUMUNDA OLANLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA İLİŞKİN
DUYURU
Yükseköğretim Kurulunun 25.06.2014 tarihli toplantısında alınan kararlar esas alınarak; Iğdır
Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde arasında 2013-2014 eğitimöğretim yılı yaz dönemi itibarı ile son sınıf öğrencileri için açılacak olan Pedagojik Formasyon
Programı kontenjanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
S.NO
1
2
ALAN
Din Kült. ve Ahlak Bilgisi
İmam Hatip Meslek Dersleri
TOPLAM
ÜNİVERSİTE
İÇİ
150
50
200
TOPLAM
150
50
200
NOT: 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA SON SINIFI OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN
BAŞVURULAR GÜZ YARIYILINDA ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ALINMASI
Üniversitemize başvuracak olan öğrenciler, kayıt işlemlerini 01-08 Temmuz 2014 tarihleri
arasında evraklarını tamamlayarak bizzat kendileri ya da posta yoluyla yapacaklardır. (Posta
yoluyla yapılacak kayıtlarda gecikme sonucu doğacak problemlerden tamamen öğrenci
sorumludur). Örnek başvuru formunun çıktısı alınarak kesin kayıt için gerekli diğer belgelerle
birlikte teslim edileceklerdir.
BAŞVURU ve POSTA ADRESİ:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ESKİ HASTANE BİNASI 76000
Merkez/IĞDIR

NOT: EVRAKLARI EKSİK OLANLARIN KESİN KAYITLARI YAPILMAYACAKTIR
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Örnek başvuru formunun çıktısı
2- Halen lisans öğrencisi olanlar için öğrenci belgesi ve not döküm (transkript) belgesi (bu belge
fakültemiz tarafından verilecektir, ayriyeten göndermeyin)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- İki adet vesikalık fotoğraf
5- Öğrenim ücretinin birinci taksitinin (1027,00 TL) ödendiğini gösteren banka dekontu
BANKA ADI: ZİRAAT BANKASI
İBAN NUMARASI: TR310001000112375083135002
Kesin kayıtlar
Boş kalan
kontenjanların ilanı
Ek yerleştirme
Ders dönemi
Vize sınavları
Final sınavları
Bütünleme sınavları
01-08 Temmuz 2014
16 Temmuz 2014
17-18 Temmuz 2014
21 Temmuz 2014 –
5 Eylül 2014
…………………
06-07 Eylül 2014
13-14 Eylül 2014
Teorik dersler, Yaz okulu süresince Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından Açıköğretim
yöntemiyle; uygulamalı dersler ise 2014-2015 eğitim-öğretim güz yarıyılında Atatürk Üniversitesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından (IĞDIR’da) yüz yüze yürütülecektir.
Pedogojik Formasyon akademik takvimi sonradan açıklanacaktır.
II. dönem dersleri 20 Eylül 2014 tarihinde başlayıp 28 Aralık 2014 tarihinde tamamlanacaktır.
Dersler, cumartesi ve pazar günleri yapılacaktır.
Ders programı ve diğer gerekli bilgiler kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulacaktır.
NOT: Kayıt sırasında yapılacak kontrollerde başvuru formundaki bilgiler ile belgelerdeki bilgiler
arasında uyuşmazlık olması durumunda kesinlikle kayıt yapılmayacaktır ve bu öğrenciler için gerekli
hukuki işlemler yapılacaktır.
T.C.
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Üniversiteniz bünyesinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında, mezun durumda olan öğrencilere verilecek
olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına katılmak istiyorum. Mezun olduğum okuluma ait
bilgiler ile gerekli evrak, eksiksiz olarak, ilişikte sunulmuştur. Evraklarımla ilgili herhangi bir eksiklik veya hata
tespit edilmesine bağlı olarak başvurumun kabul edilmemesi gibi hâllerde sorumluluğun tarafıma ait olacağını
beyan ederim.
Gereğini arz ederim. ……./……./2014
İmza
:
Adı Soyadı
:
İletişim Adresi:
………………………………………….…………………………..……….……..…….……….…
………………………………………….…………………………………...……..…….……….…
E-posta adresi :………………………………………………………………………….……..…..
Telefon : ……………………………………………..…..………………………………………...
ADAYIN MEZUNİYET BİLGİLERİ (2013-2014 dönemi itibariyle mezun durumda olanlar)
(Bu bölüm mutlaka doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.)
Üniversite
Fakülte
Bölüm
Formasyon eğitimi için
müracaat ettiği alan
Genel not ortalaması
[
]
4’lük Sisteme Göre
[
]
100’lük Sisteme Göre
UYARI: Beyan edilen bilgilerle ilgili herhangi bir yanlışlık tespit edildiğinde sorumluluk adaya aittir. Bu
durumda ilgili öğrencinin programla ilişiği kesilir ve gerekli hukuki işlemlere başvurulur.
EKLER
1- Halen lisans öğrencisi olanlar için öğrenci belgesi ve not döküm (transkript) belgesi (bu belge
Fakültemiz öğrenci işleri tarafından temin edilecektir)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- İki adet vesikalık fotoğraf
4- Öğrenim ücretinin birinci taksitinin (1027,00 TL) ödendiğini gösteren banka dekontu
BANKA ADI: ZİRAAT BANKASI
İBAN NUMARASI: TR310001000112375083135002
Kontrol eden :……………...………
Tarih : ……/……./2014
Download

2014-2015 eğit - Iğdır Üniversitesi