DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM PROGRAMI
Önşart
GÜZ YARIYILI
BAHAR YARIYILI
BİRİNCİ YARIYIL
İKİNCİ YARIYIL
Ders Kodu
Ders Adı
Teorik Uyg
AKTS
Önşart
Ders Kodu
0
2
2
4
5
5
MAT 1010
FİZ 1102
BIL 1002
Matematik II
Fizik II
Bilgisayar Programlama
4
3
2
0
2
2
4
5
3
MDN 1005
Maden Mühendisliğine Giriş
2
0
2
İNŞ 1011
Teknik Resim
3
1
5
JEO 1013
TBT 1003
MDN 1003
BDE1000/GS
H1000/GSM
1000
MDN 1000*
Genel Jeoloji
TBT
Teknik İngilizce I
2
1
2
0
1
0
3
2
3
JEO 1024
KİM 1040
MDN 1004
Mineraloji ve Petrografi
Fizikokimya
Teknik İngilizce II
2
2
2
1
0
0
3
3
3
Beden Eğitimi/ Halk
Oyunları/ Müzik
2
0
2
MDN 1500*
STAJ 2
19
5
30
STAJ 1
Ders Kodu
MAT 2011
İNŞ 1012
MDN2215
İNŞ 2033
ELK 2081
JEO 2501
ATA 2001
TDL 2001
MDN 2000*
4
4
Ders Adı
Matematik III
Statik
İstatistik
Akışkanlar Mekaniği
Elektroteknik ve Elektrik
Makinaları
Mühendislik Jeolojisi
Atatürk İlk. ve İnkılap Tar.I
Türk Dili I
STAJ 3
Üçüncü Yarıyıl Kredi Toplamı
İkinci Yarıyıl Kredi Toplamı
18
Teorik Uyg
AKTS
Önşart
Ders Kodu
4
3
3
2
0
0
0
0
4
4
5
3
JEO 2044
MDN 2014
İNŞ 2013
MDN 2012
2
0
2
MDN 2016
2
2
2
1
0
0
4
2
2
4
MSI**
ATA 2002
TDL 2002
20
1
30
Ders Adı
Maden Yatakları
Maden Topoğrafyası
Mukavemet
Cevher Hazırlama I
Madencilikte Temel
Mühendislik Pratiği (PBL)
Sosyal Seçmeli Dersler
Atatürk İlk. ve İnkp Tar. II
Türk Dili II
Dördüncü Yarıyıl Kredi Toplamı
MDN 2012 MDN 3015
MDN 2012 MDN 3009
Cevher Hazırlama PDÖ
2
2
6
Seçmeli Ders
2
0
3
MDN (MIN)
Seçmeli Ders
2
0
3
MDN 3021●
Seminer
16
5
30
Ders Kodu
MDN 3019
MDN 3211
MDN 3013
MDN (MIN)
Teknik Seçmeli Dersler
(Havuzdan)
Beşinci Yarıyıl Kredi Toplamı
MTS***
Ders Kodu
MDN 4005
MDN 4011
MDN 3211
MDN 3012
YEDİNCİ YARIYIL (*)
Ders Adı
Kömür Hazırlama ve
Teknolojisi
Maden Mekanizasyonu ve
Nakliyat
Teorik Uyg
2
0
AKTS
3
MDN 2012
Ders Kodu
MDN 3010
ALTINCI YARIYIL
Ders Adı
Cevher hazırlama III
Açık İşletme Madenciliği
0
4
MDN 3012
2
1
5
MDN 3204
3
2
6
MDN 3006
Madenlerde
Havalandırma
Kaya ve Zemin Mekaniği
MDN 3008
Teorik Uyg
MDN 3211
30
Önşart
Ders Kodu
2
0
4
MDN 4206
3
0
5
MDN 4008
2
0
3
MDN 4017●
Maden İşletme Tasarımı
2
4
13
MDN (MIN)
Seçmeli Ders
2
0
3
MDN 4012
Mühendislik Etiği
2
0
2
13
68
4
15
30
120
129
+
44
MDN 3015
MDN4093
173
AKTS
2
2
3
3
0
2
0
2
3
5
4
6
2
0
4
4
2
2
0
0
0
4
2
2
20
4
30
Teorik Uyg
3
2
AKTS
6
0
3
3
1
5
2
2
4
Maden İşletme PDÖ
2
2
6
2
0
3
0
2
3
15
9
30
SEKİZİNCİ YARIYIL
Ders Adı
Yeraltı Yapıları ve
Tahkimat Tasarımı
Teorik Uyg
AKTS
2
0
3
Maden Hukuku ve Çevre
2
0
3
MDN 4010●
Cevher Hazırlama
Tasarımı
2
4
13
(MDN (MIN)
Seçmeli Ders
2
0
3
Bitirme Projesi
0
6
8
8
61
10
29
30
120
●
MDN4094
Sekizinci Yarıyıl Kredi Toplamı
Bahar Yarıyılı Toplam Kredi
=
Teorik Uyg
3
Altıncı Yarıyıl Kredi Toplamı
AKTS
İş Güvenliği
Güz Yarıyılı Toplam Kredi
Toplam Kredi
Saat=
Toplam AKTS
Önşart
3
MDN 4015
Yedinci Yarıyıl Kredi Toplamı
6
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
BEŞİNCİ YARIYIL
Ders Adı
Maden Ekonomisi
Yeraltı Madencilik
Yöntemleri
Maden Arama ve Sondaj
Tekniği
Cevher Hazırlama II
Önşart
AKTS
4
3
3
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
Önşart
Teorik Uyg
Matematik I
Fizik I
Kimya
Birinci Yarıyıl Kredi Toplamı
Önşart
Ders Adı
MAT 1009
FİZ 1101
KİM 1015
Kredi Saat =
151
240
1
(*) Staj: MDN 1000 Staj 1, MDN 1500 Staj 2, MDN 2000 Staj 3 olarak adlandırılan Stajların programda
bulunduğu dönemde alınması zorunlu değildir. Öğrenciler öğrenim süreleri boyunca 4 hafta yeraltı
madenciliği, 2 hafta Açık İşletme Madenciliği, 2 Hafta Cevher Hazırlama zorunlu olmak üzere toplam 12 hafta
staj yapmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin yaptıkları ilk 4 haftalık staj MDN 1000 Staj 1 olarak, ikinci 4 haftalık
staj MDN 1500 Staj 2 olarak ve üçüncü 4 haftalık staj MDN 2000 Staj 3 olarak dikkate alınır.
(**) :Teknik Olmayan Sosyal Seçmeli Dersler havuzundan “MSİ 2013 Mühendislik Etiği”, “MSİ 2010 İşyeri
Güvenliği” ile “MSİ 2037 Mühendislik Ekonomisi” dersleri hariç istenilen gruptan toplam 2 adet ders
alınacaktır.Bu dersler 3.yarıyıldan itibaren alınabilir
(***) : Fakültemiz Teknik Seçmeli Dersler Havuzundan 1 adet ders 5.,6.,7.,8. yarıyıllarda alınabilir.
Öğrenciler 5. yarıyıldan itibaren Toplam 8 kredilik seçmeli ders alacaklardır.
(●):MDN 3021 Seminer (0+2), MDN 4217 Maden İşletme Tasarımı (2+4), MDN 4010 Cevher Hazırlama Tasarımı
(2+4) ve MDN 4094 Bitirme Projesi (0+6) dersi her iki yarıyılda (güz-bahar) açılacaktır.
YENİ ÖĞRETİM PROGRAMI İNTİBAK ESASLARI VE ÖZEL ŞARTLAR
1. Yeni öğretim programı 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılında yürürlüğe girecektir.
2. Yeni öğretim programı 2013-2014 öğretim yılında birinci sınıfta olan öğrencilere ve daha sonra
kayıtlanacak öğrencilere uygulanacaktır.
3. MDN 3015 Cevher Hazırlama II, MDN 3010 Cevher hazırlama III, MDN 4010 Cevher Hazırlama
Tasarımı derslerinin önşartı bütün öğrencilere uygulanacaktır.
4. 2014-2015 Öğretim planından kaldırılan MMM 2026 Mühendislik Malzemeleri (3+0) dersi en son
2017-2018 öğretim yılında açılacaktır. Bu dersi en az bir kez almış ve Fakültemiz Öğretim ve Sınav
Uygulama Esasları’nın 19. maddesinde belirtilen devam şartlarını yerine getirmiş ancak belirtilen
öğretim yılı sonunda başarısız olan öğrencilere, başarısız oldukları bu dersten sınav hakkı tanınır.
Öğrenciler bu sınav hakını güz yarıyılı final sınav döneminde kullanırlar. Bu sınavlardan 60 veya 60’ın
üstünde not alanlar bu dersi başarmış sayılırlar. Bu dersten belirtilen öğretim yılı sonunda devamsız
olan veya bu dersi hiç almamış öğrenciler, bu dersin yerine MMM 2011 Malzeme Bilgisi (2+0) dersini
eşdeğer olarak alacaklardır.
5. 2014-2015 Öğretim planından kaldırılan MAT 2014 Matematik IV (4+0) dersi en son 2017-2018
öğretim yılında açılacaktır. Dersi veremeyen öğrenciler 2017-2018 öğretim yılından sonraki
dönemlerde fakültede aynı kod ile açılan diğer bölümlerden birinden dersi eşdeğer olarak
alacaklardır.
6. 2013-2014 öğretim yılında 2. Sınıf veya daha üst sınıfa devam eden ve MDN 2015 İstatistik (3+0)
dersinden başarısız, devamsız veya hiç almamış olan öğrenciler, 2014-2015 öğretim yılından itibaren
bu ders yerine MDN 2215 İstatistik (3+0) dersinden sorumlu olacaktır
7. 2012-2013 öğretim yılında 3. Sınıf veya daha üst sınıfa devam eden ve MDN 3011 Yeraltı Madencilik
Yöntemleri (3+0) dersinden başarısız, devamsız veya hiç almamış olan öğrenciler, 2014-2015 öğretim
yılından itibaren bu ders yerine MDN 3211 Yeraltı Madencilik Yöntemleri (3+0) dersinden sorumlu
olacaktır
8. 2012-2013 öğretim yılında 3. Sınıf veya daha üst sınıfa devam eden ve MDN 3004 Madenlerde
Havalandırma (3+0) dersinden başarısız, devamsız veya hiç almamış olan öğrenciler, 2014-2015
öğretim yılından itibaren bu ders yerine MDN 3204 Madenlerde Havalandırma (3+1)dersinden
sorumlu olacaktır
9. 2012-2013 öğretim yılında 3. Sınıf veya daha üst sınıfa devam eden ve MDN 4006 Yeraltı Yapıları ve
Tahkimat Tasarımı (2+0) dersinden başarısız, devamsız veya hiç almamış olan öğrenciler, 2014-2015
2
öğretim yılından itibaren bu ders yerine MDN 4206 Yeraltı Yapıları ve Tahkimat Tasarımı (2+0)
dersinden sorumlu olacaktır.
10. 2014-2015 öncesi öğretim programlarıda yer alan Projeye Dayalı Teknik Seçmeli Dersler (Project
Based Technical Elective Courses) (2+2) 2016-2017 öğretim yılı sonuna kadar her iki yarı yılda da
açılacaktır. 2013-2014 öğretim yılında 2. Sınıf veya daha üst sınıfa devam eden ve Projeye Dayalı
Teknik Seçmeli Ders/derslerden başarısız, devamsız veya hiç almamış olan öğrenciler, 2017-2018
öğretim yılından itibaren her bir ders yerine 2014-2015 Öğretim planında yer alan seçmeli derslerden
2 adet alamak zorundadırlar
11. 2013-2014 ve öncesi Öğretim Planlarında yer alan derslerin 2014-2015 Öğretim planında yer alan
eşdeğerlik verilmiş derslerin listesi aşağıda verilmiştir.
Eşdeğerlik Verilmiş Olan Dersler
EŞDEĞERLİK VERİLMİŞ OLAN DERSLER (Eski Prog.)
Ön şart
Ders Kodu
Ders Adı
MDN2015 İstatistik
Yeraltı
MDN 3011 Madencilik
Yöntemleri
Madenlerde
MDN 3004
Havalandırma
Yeraltı Yapıları ve
MDN 4006 Tahkimat
Tasarımı
MMM 2026
Mühendislik
Malzemeleri
Teorik Uyg AKTS
3
0
4
3
0
3
3
0
3
2
0
4
3
0
5
EŞDEĞERLİK VERİLECEK DERSLER (Yeni Prog.)
Ön şart
Ders Kodu
Ders Adı
MDN2215
Teorik Uyg AKTS
İstatistik
Yeraltı
MDN 3211 Madencilik
Yöntemleri
Madenlerde
MDN 3204
Havalandırma
Yeraltı Yapıları ve
MDN 4206 Tahkimat
Tasarımı
3
0
5
3
0
4
3
1
5
2
0
3
MMM2011 Malzeme Bilgisi
2
0
3
12. 2014-2015 öncesi öğretim programlarına tabi olan öğrencilerin, 2014-2015 öğretim planında
eşdeğerlik verilen dersleri almaları sonucu Diploma eki için gerekli 240 AKTS kredisinin eksik kalması
durumunda Bölüm seçmeli dersler havuzundan ders alarak AKTS kredilerini tamamlayabilirler.
3
SEÇMELİ DERSLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
MDN 3301
MDN 3303
MDN 3305
MDN 3307
MDN 3309
MDN 3311
MDN 3313
MDN 3315
MDN 3317
MDN 3319
MDN 3321
MDN 3323
MDN 3325
MDN 3327
MDN 3329
MDN 3331
MDN 3333
MDN 3335
MDN 3337
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MDN 3302
MDN 3304
MDN 3306
MDN 3308
MDN 3310
MDN 3312
MDN 3314
MDN 3316
MDN 3318
MDN 3320
MDN 3322
MDN 3328
MDN 3330
MIN 3315
MIN 3323
GÜZ YARIYILINDA AÇILAN DERSLER
Acık Ocak Planlaması ve Makina Ekipman Seçimi
Bor Teknolojileri
Endüstriyel Hammaddeler ve Zenginleştirlmesi
Kaya Kütle Özellikleri
Maden Ocaklarının Rekültivasyonu
Madencilikte Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Yeraltı Madenlerinde Tehlike Kaynakları ve Risk Değerlendirmeleri
Yoğunluk Farkına Dayalı Zenginleştirmenin Prensipleri ve Uygulamaları
Boyut Küçültme Modelleri
Tane teknolojisi ve karakterizasyonu
Madencilikte Satış ve Pazarlama Teknikleri
Mermer İşletme Teknolojisi
Sığ yer altı yapıları ve tasarımı
Tünel Planlama ve Projelendirme
Patlatma Tasarımı ve Verimlilik Analizi
Madencilik Operasyonlarının Tasarımı
Çimento Hammaddeleri ve Çimento Teknolojisi
Hidrometalurjide Çözelti Kimyası
Katı-Sıvı Ayrımı
BAHAR YARIYILINDA AÇILAN DERSLER
Cevher Zenginleştirmede Uygulamalı Yöntem Seçimi
Agrega Üretim Tesisleri Modelleme ve Simülasyonu
Doğal Taş Madenciliğinin Çevresel Etkileri ve Artıkların Değerlendirilmesi
Doğal Taşlarda Kalite ve Kontrol Testleri
Maden İşletme Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri
Madencilik Yatırımlarının Ekonomik Analizi Ve Finansmanı
Madencilikte Kazı Teknolojisi
Madencilikte Matematiksel ve Sayısal Yöntemler
Madencilikte Bilgisayar Destekli Tasarım
Açık Maden Ocaklarında Şev Stabilitesi
Cevher hazırlama ve zenginleştirmede ısıl işlemler
Cevher Zenginlestirmede Karakterizasyon
Madencilik Faaliyetlerinde Süreksizliklerin Etkisi
The Basic Principles and Applications of Gravity Concentration
Marble Mining Technology
4
Download

2014-2015 Öğretim Programı