ÖĞRETMEN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI (TASLAK)
04-08 Ağustos 2014
1-ETKİNLİĞİN ADI
Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Eğitici Eğitimi Kursu
2-ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;
•Özel eğitim ve özel eğitime ihtiyacı olan bireyler hakkında bilgi
edinir.
•Zekâ, yetenek, üstün zekâ, üstün yetenek ve yaratıcılığı tanımlar.
•Özel yeteneklilerin tanılanmasında temel yaklaşımları bilir.
•Özel yetenek konusunda temel yaklaşımları bilir.
•Dünya’da özel yetenekli bireylerin eğitimi alanında diğer ülkelerde
yapılan çalışmalara örnekler verir.
•Özel Yetenekli bireylerin zihinsel, duygusal ve bedensel gelişim
özelliklerini açıklar.
•Özel Yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgili uygulama ve yöntemleri
açıklar.
•Etkinliklere öğrenci katılımını artıran ilkeleri bilir.
•Konu içeriğinde zenginleştirmenin önemini kavrar.
•Etkinlik (öğrenme) sürecinde farklılaştırmanın yararlarını bilir.
•Ürün ve öğrenme ortamında farklılaştırmanın önemini kavrar.
•Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin ihtiyacına uygun örnek
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlama basamaklarını
açıklar.
•Özel Yetenekli birey ve toplum ilişkilerini açıklar.
•Özel Yetenekli bireylerle iletişim kurma yöntemlerini bilir.
•Özel Yetenekli bireylerin öğretmenlerinin sahip olması gereken
özellikleri açıklar.
•Özel Yetenekli bireylerin ailelerine yönelik önerileri bilir.
•Özel yetenekli bireylerin öğretmenlerine yönelik önerileri bilir.
•Özel yeteneklilerin eğitiminde yaygın mitleri açıklar.
•Özel yetenekli bireylerin eğitimi alanında Bakanlıkça yürütülen
çalışmaları bilir.
3-ETKİNLİĞİN SÜRESİ
Etkinlik süresi 30 ders saatidir.
1.GÜN
İŞLENECEK KONULAR
Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı.
Özel Eğitim ve Özel Gereksinimli Bireyler
•Özel Eğitimin Tanımı
•Özel Eğitimin İlkeleri
•Özel Eğitim Mevzuatı
•Özel Gereksinimi Olan Bireyler
•Özel Yetenekli Çocukların Özel Eğitim Gerekliliği
Özel Yetenekli Bireylerin Eğitimi Alanında
Bakanlıkça Yürütülen Çalışmalar
Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı
Mevzuat Çalışmaları,
Özel Yetenekli Çocukların Gelişimsel Özellikleri
•Özel Yetenekli Çocukların Fiziksel Özellikleri
•Özel Yetenekli Çocukların Sosyal Özellikleri
•Özel Yetenekli Çocukların Bilişsel Özellikleri
•Özel Yetenekli Çocukların Kişilik Özellikleri
•Özel Yetenekli Çocukların Duygusal Özellikleri
Dünyada Özel Yetenekli Bireylerin Eğitimi
Alanında Yapılan Çalışmalar
Türkiye’de özel yetenekli Bireylerin Eğitimi
Alanında yapılan çalışmalar
SÜRE
SAAT
15 dakika
09.00.09.15
TARİH
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
Murat İBİŞ
Eğitim Uzmanı
2 saat
09.15-10.30
2 saat
10.45-12.15
Didem ÖZKAN
UZMAN
2 saat
12.30-14.00
Didem ÖZKAN
UZMAN
Pazartesi
4.8.2014
2. GÜN
İŞLENECEK KONULAR
SÜRE
SAAT
Özel Yetenekli Bireylerin Tanılanması
•Tanılamada kullanılabilecek süreçler
•Tanılama sürecinin aşamaları
2 saat
09.00-10.30
Özel Yetenek Konusunda Temel Yaklaşımlar
•Renzulli,
*Sternberg
•Sternberg ve Zhang,
•Gardner,
•Gagne,
2 saat
10.45-12.15
Zekâ ve Yaratıcılık İlişkisi
Yaratıcı Etkinlik Geliştirme ve Değerlendirme
2 saat
12.30-14.00
TARİH
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
Yrd.Doç.Dr.Feyzullah
ŞAHİN
Salı
5.08.2014
Yrd.Doç.Dr.Feyzullah
ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Feyzullah
ŞAHİN
3. GÜN
İŞLENECEK KONULAR
SÜRE
SAAT
TARİH
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
Özel Yetenekli Bireylerin Eğitiminde Kullanılan
Stratejiler
3 saat
Yrd.Doç.Dr.Feyzullah
ŞAHİN
09.00-11.30
•Gruplandırma
•Zenginleştirme
•Hızlandırma
Ürün Farklılaştırma
•Stratejiler Kullanarak Sonuç Üretilmesine İzin
Verme
•Yeni Kavramlar Oluşturmasına İzin Verme
•Metaforlar Oluşturma
•Ürünü Gerçek Hayatta Kullanma
•Daha Karışık/Gelişmiş Ürün İsteme
Öğrenme Ortamında Farklılaştırma
•Esnek ve Serbest Öğrenme Ortamı Sağlama
•Bağımsız ve Kendine Özgü Öğrenme Yaklaşımına
İzin Verme
•Olumlayıcı ve Önyargısız Öğrenme Ortamı
Sağlama
Çarşamba
6.8.2014
3 saat
11.45-14.00
Yrd.Doç.Dr.Feyzullah
ŞAHİN
4. GÜN
İŞLENECEK KONULAR
Konu İçeriğinde Zenginleştirme
•Konu Kapsamının Artırılması
•Soyutluk Derecesinin Artırılması
•Karmaşıklığın Artırılması
•Farklı Yaşam Alanlarından Örnekler
Etkinlik (Öğrenme) Sürecinde Farklılaştırma
•İlerleme Hızının Değiştirilmesi
•Daha
Az/Çok
Gelişmiş
Materyal/Metin
Kullanılması
•Daha Az/Çok Araç Gereç Kullanılması
•Daha Sık/Seyrek Dönüt Verilmesi
•Daha Az/Çok Örnek Sunulması
•Daha Çok Problemler Sağlanması
•Daha Uzun/Kısa Metinler Sağlanması
•Daha Az/Çok Metin Desteği Verilmesi
•Daha Az/Çok Bireysel/Grup Çalışma Fırsatı
Sağlanması
•Daha Az/Çok Kanıt Sunumu
Etkinliklere Öğrenci Katılımını Artıran İlkeler
•Öğrencinin İhtiyacına Uygunluğu
•Hedeflerin Birden Çok İhtiyaca Cevap
Verebilirliği
•İlgi ve Yeteneklere Uygunluğu
•Çok Sayıda Duyuya Hitap Edebilirliği
•Uygulama Konularının Yeni ve İlginç Oluşu
•Kişisel Gelişimine Katkı Sağlayıcılığı
•Başarı Duygusunu Arttırıcılığı
•Yaparak Yaşayarak Öğrenmeye Fırsat Sunuşu
Bireysel Eğitim Programı Hazırlanması
SÜRE
2 saat
SAAT
TARİH
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
Murat İBİŞ
Eğitim Uzmanı
09.00-10.30
Perşembe
7.8.2014
2 saat
10.45-12.15
Didem ÖZKAN
UZMAN
2 saat
12.30-14.00
Murat İBİŞ
Eğitim Uzmanı
5. GÜN
İŞLENECEK KONULAR
SÜRE
SAAT
Ölçme ve Değerlendirme
2 saat
09.00-10.30
Özel Yetenekli Bireylerin Öğretmenlerinin
Sahip Olması Gereken Özellikler
2 saat
10.45-12.15
2 saat
12.30-14.00
TARİH
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
Murat İBİŞ
Eğitim Uzmanı
Cuma
8.8.2014
Didem ÖZKAN
UZMAN
-Özel Yetenekli Birey ve Toplum, Aile,
Öğretmen, Akran İlişkileri
.Özel Yetenekli Bireylerle İletişim
-Özel Yetenekli Bireylerin Ailelerine Yönelik
Öneriler
Özel Yetenekli Bireylerin Öğretmenlerine Yönelik
Öneriler
Didem ÖZKAN
UZMAN
Download

ÖĞRETMEN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI