2014/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON
MUHASEBESİ ) YAPILMAYACAK (KUYUMCULAR HARİÇ)
Değerli Üyemiz,
07.07.2014
01.03.2014 Tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6527 Sayılı kanunun 14.
Maddesi ile 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinde değişiklik
yapılmıştır.
Yapılan değişikliğe göre; Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve
Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi
Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım
Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır. Şeklinde değiştirilmiştir.
Yapılan değişikliğe göre Enflasyon düzeltmesi hesaplamasında (Enflasyon Muhasebesi)
bundan böyle , 01/03/2014 tarihinden itibaren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
değerleri esas alınacaktır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2014 / Haziran ayına ilişkin
verilere göre; Yİ-ÜFE’ deki artış, son 12 aylık dönemde % 9,75 Son 36 aylık dönemde
ise % 22,92 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda; 2014/2. Geçici Vergi dönemi için
enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi ) yapılmayacaktır.
Son 36 Aylık artış oranın hesaplanması:
2014/ HAZİRAN ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 233,09
2011/ HAZİRAN (Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ- ÜFE: 189,62
Son 36 Aylık Yİ-ÜFE artışı (233,09 : 189,62) = % 22,92
Son 12 aylık enflasyon artışı (Yİ-ÜFE) % 9,75
Bu değerlere göre; 2014 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON
DÜZELTMESİ (MUHASEBESİ) YAPILMAYACAKTIR. 213 Sayılı VUK Mükerrer 298.
Maddede belirtilen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu madde hükmüne göre, Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ÜFE artışının, içinde bulunulan dönem dâhil son üç
hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması
şartları tekrar birlikte sağlanana kadar enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır. Diğer bir
anlatımla her iki değerdeki artışında birlikte aşılması koşulu oluşmamıştır.
Dolayısıyla bu dönem Enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır. Ancak,
münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal
eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya Kurumlar Vergisi
mükellefi olan kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın,
içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan
hesap döneminde %10'dan fazla olup olmaması koşuluna bakılmaksızın, 2014 ve
müteakip yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon
düzeltmesi yapmaları zorunludur.
Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal
eden mükelleflerin yapacakları düzeltmede kullanacakları Yİ-ÜFE değerleri için Web
sitemizin Ana sayfa / Mevzuat /Pratik Bilgiler / Vergi / 9. sayfasında bulabilirsiniz.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Yahya ARIKAN
BAŞKAN
Download

Enflasyon Muhasebesi