2014 YILI İÇİN E-BEYANNAME GÖNDERME SÖZLEŞMELERİ
YENİDEN GİRİLMEYECEK GÜNCELLENECEKTİR.
Değerli Üyemiz,
16/01/2014
Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sayfasındaki “İNTERNET VERGİ
DAİRESİ” bölümünde aşağıdaki DUYURUYU 03/01/2014 tarih de yapmıştır.
Yapmış olduğu duyurunun Sonundaki “ Bu nedenle 2014 yılı için sözleşmelerin yeniden
doldurulması gerekmektedir.” Cümlesini 15/01/2014 TARİHİNDE ŞU ŞEKİLDE
DEĞİŞTİRMİŞTİR. “Bu nedenle 2014 yılı için sözleşmelerin süresi sona eren
sözleşmelerden giriş yapıp, bu mükellef ile sözleşme yapmak istiyor musunuz
işaretleyerek giriş yapmanız gerekmektedir.”
Yapılan değişiklik ile duyurunun son hali aşağıdaki gibi olmuştur
“ 03.01.2014 - Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Değişikliği”
Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci Maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
istinaden, VUK 405 no.lu Tebliğ gereği yapılmakta olan Aracılık/Aracılık Sorumluluk
Sözleşmeleri mükelleflerimize verilecek hizmetlerin arttırılması amacıyla yeniden
dizayn edilmiştir. Bu nedenle 2014 yılı için sözleşmelerin süresi sona eren
sözleşmelerden giriş yapıp, bu mükellef ile sözleşme yapmak istiyor musunuz?
seçeneğini işaretleyerek giriş yapmanız gerekmektedir.”
Ancak; Konuya ilişkin 08/01/2014 tarihinde Maliye Bakanlığına Türmob aracılığı ile
yazmış olduğumuz yazıda; Defter bilgilerinin VUK 226. Maddesine göre noterler
tarafından verilme zorunluluğu olduğu için ayrıca meslek mensuplarımıza böyle bir
yükümlülük verilemeyeceği dolayısıyla işlemden vazgeçilmesi gerektiği iletilmiştir. (Yazı
Web sayfamızda mevcuttur.)
Başta Odamız olmak üzere Türmob’un girişimi ile Maliye Bakanlığı ile yapılan
görüşmelerde Bakanlık,
defter bilgilerinin neden istendiğini aşağıdaki şekilde
açıklamıştır.
“ Noterler dışında ticaret sicil müdürlüklerinin ve bazı kurumların defter tasdiki
yaptıkları ve bu bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda ulaşmadığı,
birinci sınıftan ikinci sınıfa dönüşlerin, ikinci sınıftan birinci sınıfa geçişlerin takip
edilmesi, defter tasdiki olmayan mükelleflerin beyannamelerinin gönderilmesinin önüne
geçilmesi amacı ile defter bilgileri” istenildiği ifade edilmiştir.
GÜNCELLENME NE ZAMANA KADAR YAPILACAKTIR?
Duyurudan da anlaşılacağı üzere zamanlama belirtilmemiştir. Ancak; Ekte bilgilerinize
sunduğumuz Türmob ’un Odalara gönderdiği Yazısının sonunda defter bilgilerinin
“Herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın her yıl sisteme girilmesi” şeklinde ifade
edilmiştir. Defter bilgilerinin güncelleme girişlerinde 15 günlük süre söz konusu değildir.
GÜNCELLEME İŞLEMİNİN BİR AN ÖNCE YAPILMASI GEREKİR.
Diğer taraftan sadece Basit Usul Yıllık GV Beyannamesi, GMSİ, MSİ gibi beyannamelerinin
gönderilmesi için düzenlenen ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK SÖZLEŞMESİ
(4 Nolu Sözleşme ) Güncelleme YAPILMAYACAKTIR.
Meslek mensuplarımız müşterileri ile yapmış oldukları ELEKTRONİK BEYANNAME
ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİNİ (3 Nolu Sözleşme) güncellemeleri
gerekmektedir. Yapılan değişiklikler ile mükelleflerin defter bilgileri istenmektedir.
Daha önce girilmiş eski ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE
SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİ
GÜNCELLENECEKTİR. Güncelleme işlemi
aşağıdaki sıralamaya göre sistemde güncellenecektir.
GİB İnternet sitesine girilecek,
İnternet Vergi Dairesi
Kullanıcı kodu-Parola-Şifre
Bilgi girişi
E-Beyanname yetki bilgileri
Süresi Sona Eren E-Beyanname Sözleşmesi Bilgi Girişi
"Bu aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin süresi sona ermiş ise buraya tıklayınız." linkine
tıklayınız.
Sona Erme Tarihi ve onay kodunu giriniz.
Sona erme tarihini onayladıktan sonra sayfanın en altındaki " Bu mükellef ile sözleşme
yenilemek için tıklayınız" linkine tıklayınız
Aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin tarih ve sayısı ile Mesleki Hizmet sözleşmesinin
tarih ve numarası girilecektir.
Defter Bilgileri Bölümüne;
*Defterin Dönemi
*Defterin çeşidi (Yevmiye/İşletme/S.Meslek Kazanç Defteri )
-Bilanço Esasına göre defter tutanlar; Yevmiye Defteri
- İşletme esasına göre defter tutanlar; İşletme Defteri
- Serbest Meslek Erbapları; Serbest Meslek Kazanç Defteri
*Defterin tasdik tarihi
*Defteri onaylayan Noterin TC numarası
*Defterin tasdik yevmiye numarası, girilmek suretiyle işlem tamamlanacaktır.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Yahya Arıkan
Başkan
EK: Konuya ilişkin TÜRMOB Yazısı
Download

2014 yılı için e-beyanname gönderme sözleşmeleri yeniden