2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV PROGRAMI
(DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAKTIR)
16 EKİM 2014 PERŞEMBE
GMÜ 445 Gıda
Mühendisliğinde Tasarım
30 EKİM 2014 PERŞEMBE
KIM 319 (01) Ayırma
Teknikleri
4 KASIM 2014 SALI
ING 111-112 Dil Becerileri
5 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
GMÜ 319 Mühendislik
Termodinamiği
6 KASIM 2014 PERŞEMBE
GMÜ 329 Gıda
Ambalajları ve Teknolojisi
7 KASIM 2014 CUMA
GMÜ 445 Gıda
Mühendisliğinde Tasarım
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
GMÜ 347 Gıda
Toksikolojisi
GMÜ 477 Ayırma
Teknikleri
11 KASIM 2014 SALI
GMÜ 427 (01) Gıda
Teknolojisi II
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
KIM 159 (01,02) Genel
Kimya
GMÜ 313 (20) Isı Aktarımı
12.00-12.45
D1, D3
10.00-12.00
Kimya Mühendisliği (D8)
09.00-11.45
Y.D.Y.O. Binası
16.00-19.00
D1, D2, D3
14.00-16.30
D2
17.00-19.45
D1, D2, D3
13.00-15.00
D3, D5
10.00-12.00
D1, D5
16.00-17.30
D3, D4, D5
09.00-11.00
D1,D3,D5,D6
16.00-18.30
D1, D2, D3
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
GMÜ 231 Mühendislik
09.00-10.45
Matematiği
14 KASIM 2014 CUMA
FİZ 137 (17,18) Fizik I
13.00-15.00
D1, D2, D3
D1, D2,D3,toplantı
odası,kimya
lab,bilgisayar lab.
D1, D2, D3
GMÜ 309 Gıda Kimyası
Lab.
GMÜ 341 Biyoaktif
Gıdalar
16.00-17.15
13.00-15.00
Dekanlık toplantı
salonu
GMÜ 459 Süt Kimyası &
13.00-15.00
D5
Biyokimyası
17 KASIM 2014 PAZARTESİ
GMÜ 201 Gıda Kimyası I
16.00-18.00
GMÜ 469 Gıda
Mühendisliğinde Nano
Müh. Uygulamaları
18 KASIM 2014 SALI
GMÜ 429 Gıda Tek. Lab. II
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
AİT 203(73) Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi
GMÜ 311 Temel İşlemler I
13.00-15.00
D1, D5, D6
16.00-17.30
D3, D4, D5
09.00-10.45
Y.Amfi M5
13.00-15.00
D1, D2, D3,D5
GMÜ 449 Gıda
09.00-12.00
Biyoteknolojisi
20 KASIM 2014 PERŞEMBE
GMÜ 451 Şeker ve Şekerli 09.30-11.30
Ürünler Teknolojisi
GMÜ 321 Kütle Aktarımı
17.00-19.30
21 KASIM 2014 CUMA
KIM 119 (08,09,10,11)
16.30-17.30
Kimya Lab.I
24 KASIM 2014 PAZARTESİ
GMÜ 337 Gıda
13.00-15.00
Teknolojisinde Yeni
Yöntemler
26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
KMÜ 427 (21) Transport
Teorisi
GMÜ 447 (01)
Fermentasyon Teknolojisi
BEB 650
27 KASIM 2014 PERŞEMBE
GMÜ 101 Gıda
Mühendisliğine Giriş
IST 195 (01) Uygulamalı
İstatistik
GMÜ 415 Süt ve Ürünleri
Teknolojisi
28 KASIM 2014 CUMA
TKD 103 (94) Türk Dili
MAT 123 Matematik I
GMÜ 461 Yağ Teknolojisi
D1, D2, D3, D4, D5
D4
D4
D1, D2, D4,D5
D1,D2,D3
D4
13.00-15.00
Kimya Müh. (D2,D4)
13.00-15.00
D4
18.00-19.00
D1, D4
15.00-17.00
D1, D2, D5, D6
17.00-19.00
D1,D2,D4,D5
09.00-11.00
D1, D5
09.00-10.45
16.00-18.00
09.30-11.00
Y.Amfi M6
D1, D2, D3, D4
D4
GMÜ 455 Kalite Kontrol
13.00-15.00
ve Mevzuat
1 ARALIK 2014 PAZARTESİ
GMÜ 235 Kütle ve Enerji
17.30-19.30
Denklikleri
D4
GMÜ 327 Et Teknolojisi
D3, D5
09.00-12.00
3 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
GMÜ 319 Mühendislik
16.00-19.00
Termodinamiği
4 ARALIK PERŞEMBE
KMÜ 319 (01) Ayırma
10.00-12.00
Teknikleri
5 ARALIK CUMA
GMÜ 225 (20,21,22,23)
16.00-17.30
Genel Mikrobiyoloji Lab.
GMÜ 465 Hububat
16.00-17.30
Teknolojisi
9 ARALIK 2014 SALI
ING 111-112 Dil Becerileri 09.00-11.45
GMÜ 445 Gıda
17.00-19.45
Mühendisliğinde Tasarım
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
GMÜ 321 Kütle Aktarımı
16.00-18.30
11 ARALIK 2014 PERŞEMBE
GMÜ 231 Mühendislik
09.00-10.45
Matematiği
GMÜ 329 Gıda
14.00-16.30
Ambalajları ve Teknolojisi
12 ARALIK CUMA
GMÜ 215 Genel
16.00-17.30
Mikrobiyoloji
15 ARALIK 2014 PAZARTESİ
GMÜ 477 Ayırma
10.00-12.00
Teknikleri
16 ARALIK 2014 SALI
GMÜ 427 (01) Gıda
16.00-17.30
Teknolojisi II
17 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
KIM 159 (01,02) Genel
09.00-11.00
Kimya
GMÜ 313 Isı Aktarımı
16.00-18.30
D1, D2, D3, D4,D5
D1, D2, D3
Kimya Mühendisliği
(D8)
D1, D2, D3
D4,D5
Y. D.Y.O Binası
D1, D2, D3
D1, D2, D3
D1, D2, D3
D2
D1, D2, D3, D4
D1, D5
D3, D4, D5
D1,D3,D5,D6
D1, D2, D3
19 ARALIK 2014 CUMA
FİZ 137 (17,18) Fizik I
13.00-15.00
GMÜ 309 (01) Gıda
16.00-17.15
Kimyası Lab.
22 ARALIK 2014 PAZARTESİ
GMÜ 201 Gıda Kimyası I
16.00-18.00
25 ARALIK 2014 PERŞEMBE
FİZ 137 (17,18) Fizik
10.00-12.00
I(1.Arasınav Mazeret)
FİZ 137 (17,18) Fizik I
(2 .ARASINAV MAZERET)
13.00-15.00
D1, D2,D3,toplantı
odası,kimya lab,bilgisayar
lab.
D1, D2, D3
D1, D2, D3, D4, D5
D1
D2
Download

Güz dönemi sınav takvimi - Gıda Mühendisliği Bölümü