KAHRAMANMARAŞ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
DIŞ PAYDAŞ ANKETİ ANALİZİ
Kahramanmaraş Rehberlik ve Araştırma Merkezi dış paydaş anketine 94 özel eğitim
öğretmeni katılmış olup analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.
1. Rehberlik ve Araştırma Merkezinin hizmetleri, görev/yetki/sorumlulukları hakkındaki bilgi
düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz?
1
2
3
4
5
Çok iyi
İyi
Yeterli
Yetersiz
Hiç bilgim yok
10%
31%
37%
21%
1%
2. Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile ilgili bilgileri genellikle hangi şekilde edinirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7
8
Web Sayfası
Ortak Çalışmalar
Diğer (eş, arkadaş, meslektaş, telefon)
Etkinlikler
Yayınlar
Yazılı Medya
Görsel Medya
Sosyal Medya
50
19
19
15
13
11
7
7
3. Rehberlik ve Araştırma Merkezi hizmetlerini görev/yetki/sorumluluklarını düşündüğünüzde
Rehberlik ve Araştırma Merkezini nasıl değerlendirirsiniz?
1
2
3
4
5
Çok Başarılı
Başarılı
Kararsızım
Başarısız
Çok Başarısız
%3.1
%51.5
%36.8
%8.4
%0
4. Size göre Rehberlik ve Araştırma Merkezinin sunduğu en önemli 3 hizmet nedir?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Özel eğitim
Seminerler
Test anket optik uygulamaları
Okul ziyaretleri
Mesleki dayanışma
Talepleri karşılama
Veli bilgilendirme
Tercih bürosu
WEB sitesi
Olumlu iletişim
Toplantılar
Süreli yayınlar
35
20
13
11
8
8
8
3
2
2
1
1
5. Size göre Rehberlik ve Araştırma Merkezinin sunmasını istediğiniz ve önem vermesi gerektiğini
düşündüğünüz en önemli 3 hizmet nedir?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Seminer panel konferans,proje
Öğretmen ve öğrenci eğitimi
Özel eğitim tanılama
Hizmetiçi eğitim
Resmi kurumlarla işbirliği
Velilere özel eğitim semineri verilmesi
Arge çalışmaları yapılması
Aile takip sisteminin hazırlanması
Okul ziyaretlerinin artması
Yazılı görsel ve sosyal medya etkinliği
Sosyal etkinlikler(yemek,piknik kahvaltı)
Toplantıların arttırılması
Okullarda öğrenci gözlemi
İlçe ziyaretleri
Özel eğitim randevuların geç verilmesi
21
17
15
13
10
10
6
5
5
4
2
2
2
1
1
6. Lütfen aşağıdaki ölçeğe göre Rehberlik ve Araştırma Merkezi birimlerine ilişkin memnuniyet
düzeyinizi işaretleyiniz.
Birimler
Memnunum
Memnun
Değilim
Fikrim Yok
Rehberlik ve Araştırma Merkezi (genel)
Yönetim
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü
Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü
% 60.0
% 53.4
% 51.1
% 60.2
% 20.1
% 9.7
% 11.5
% 25.3
% 18.9
% 36.5
% 36.9
% 14.1
7. Lütfen aşağıdaki yargıların doğruluğunu verilen ölçek doğrultusunda belirleyiniz.
RAM ile sunduğu hizmetlerde iyi bir
işbirliği içindeyiz
RAM'ın
kurumsal
kapasitesi
işbirliğine uygundur
RAM ile ileride daha iyi işbirliği
yapacağıma inanıyorum.
RAM hizmetler yeterince etkindir.
RAM internet üzerinden sunduğu
hizmetlerinde yeterlidir.
RAM hizmetlerinde çalışanlarının
tutum ve davranışları uygundur.
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Fikrim Yok
35,3
21,9
25,6
17
48,9
21,2
17
12,7
69,4
20,8
4,1
5,5
30,3
29,2
24,2
16,1
32,6
28,2
16,3
22,8
49,4
23,7
10,3
16,4
8.Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışmayı düşünür müsünüz ?
Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışmayı düşünür müsünüz ?
İstiyorum
İstemiyorum
Kararsızım
15.2
47.8
36.9
Download

Özel Eğitim Anket Sonuçları