T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
31.12.2014
HUBUBAT
 TÜİK verilerine göre; Ülkemizde 2013 yılında 22,05 milyon ton olarak gerçekleşen
buğday üretimi 2014 yılında % 13,8 azalışla 19 milyon ton; 2013 yılında 7,9 milyon ton
olan arpa üretimi 2014 yılında % 20,3 azalışla 6,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ekmeklik buğday (AKS) 867 TL/Ton, makarnalık buğday
948 TL/Ton, arpa 715 TL/Ton fiyattan işlem görmektedir.
 2014 yılında hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale) piyasa fiyatları öngörülen
TMO müdahale alım fiyatlarının üzerinde seyrettiğinden müdahale alım fiyat ve
politikalarının açıklanmasına gerek duyulmamıştır.
MISIR
 2013 yılında 5.900 bin ton olarak gerçekleşen mısır üretimi, 2014 yılında% 0,8 oranında
artışla 5.950 bin ton olarak gerçekleşmiştir (TÜİK).
 2014 dönemi mısır müdahale alım fiyatı 15 Ağustos tarihinde 680 TL/Ton olarak
açıklanmış olup 18 Ağustos itibariyle tüm işyerlerimizde alımlara başlanmıştır. Bu
kapsamda 173.444 Ton peşin, 17.470 Ton emanet mısır alımı yapılmıştır.
 Kurumumuza mısır teslim etmek üzere 29 Ocak 2015’e kadar toplam 7.597 ton için
randevu alınmış olup ve randevu alma işlemleri devam etmektedir.
 Bugüne kadar alınan randevuların gerçekleşme oranı %56, banka kartı ile ürün teslim
edenlerin oranı ise %98’dir.
 Ödemeler, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde; ürün teslimatını banka kartı ile
yapanlara ise 10 gün içerisinde yapılmaktadır.
 Alımı yapılan 173.444 ton mısırın tutarı 113,7 milyon TL olup tamamı üreticilerimize
ödenmiştir.
 Türkiye geneli 2014 mahsulü mısırın piyasa fiyatı 660-750 TL/ton aralığındadır. Mısır
piyasada ortalama 680 TL/ton’dan işlem görmektedir.
ÇELTİK
 2014 yılında çeltik üretimi, 2013 yılına göre %7,8 oranında azalışla 830 bin ton olarak
gerçekleşmiştir (TÜİK 2. Tahmin).
 Bölgelere göre değişmekle birlikte Baldo çeşit çeltik (60 randıman) piyasalarda brüt 2.600
TL/Ton, Osmancık çeşit çeltik ise (60 randıman) brüt 1.680-1.750 TL/Ton aralığında
işlem görmektedir.
 Mevcut piyasa fiyatlarının üretici lehinde oluşmasına rağmen üreticilerin üretimdeki düşüş
gerekçesiyle daha yüksek fiyat beklentisine girerek ürünlerini yeterli miktarda piyasaya
arz etmediklerinden fiyatlar yükselme eğilimindedir.
 TMO, piyasa regülasyonu görevi gereğince ithalat bağlantıları kapsamında; 13 Kasım
2014 ve 8 Aralık 2014 tarihlerinde yaptığı alımlarla toplam 8.000 ton baldo pirinç, 18
Kasım 2014 tarihinde ise 40.000 ton çeltik bağlantısı yapılmış olup bağlantısı yapılan
ürünler henüz teslim alınmamıştır.
 Ayrıca TMO’nun pirinç ve çeltik ithalatında, 68.500 tonu ikili antlaşmalar çerçevesinde
olmak üzere toplam 252.500 ton ithalat yetkisi bulunmakta olup ihtiyaç duyulması halinde
kullanılacaktır.
1
T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HAŞHAŞ
 27/01/2014 tarihli Haşhaş Kapsülü Alımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde,
13 ilimizde (Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Burdur, Uşak, Isparta, Eskişehir, Kütahya,
Manisa, Balıkesir, Çorum, Amasya, Tokat) haşhaş üretimine izin verilmektedir.
 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına
Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 04/08/2014 tarihli ve 29078 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır. 2014 yılı haşhaş kapsülü baş alım fiyatı 3,65 TL/Kg olarak belirlenmiştir.
 Haşhaş kapsülü alımları 1 Ağustos 2014 tarihinde başlamış olup 25 Eylül 2014 tarihi
itibariyle tamamlanmıştır. 2014 alım döneminde 37.533 üreticiden satın alınan 16.223 ton
haşhaş kapsülü için 55 milyon TL ödeme yapılmıştır.
 2014/2015 tarım dönemi kışlık haşhaş ekim izin belgesi verilmesi işleri 30 Kasım 2014
tarihinde tamamlanmış olup 661.048 dekar alanda 69.100 üreticiye izin belgesi
verilmiştir.
 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 65.446 kg yurt dışı morfin ve türevleri satışından
34.534.334 USA $, 2.452 kg yurt içi satışından 3.155.890 TL gelir elde edilmiştir.
 2015 yılında haşhaş kapsüllerinin alımı morfin oranına göre morfin tayin cihazları (NIR
teknolojisi) ile yapılacağından, işyerlerimizde tanıtım çalışmasına devam edilmektedir.
FINDIK
 2011/1812 sayılı Kararname kapsamında Fiskobirlik’e yapılan yağlık amaçlı kabuklu
fındık satışı 17 Eylül 2014 tarihi itibariyle tamamlanmış olup 49.557 ton ürün teslimatı
yapılmıştır. Böylece TMO’nun alımla oluşan 694 bin ton kabuklu fındık stoku da 17 Eylül
2014 tarihi itibariyle tasfiye edilmiştir.
 Fiskobirlik’e; 2013 Temmuz ayında 5,20 TL/Kg fiyattan, 6 parti halinde ve vadeli olarak
banka teminatı karşılığında satışı yapılan 12 bin ton ham fındık yağının teslimat işlemleri
ise 25 Eylül 2014 tarihinde tamamlanmış olup ürünün 4.500 tonluk kısmına tekabül eden
ürün bedeli de tahsil edilmiştir.
 İşyerlerimizde perakende olarak satışa sunulmakta olan 856 ton ambalajlı rafine fındık
yağı bulunmaktadır.
2
Download

Toprak Mahsülleri Ofisi Verileri