ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
DEĞERLENDİRME TABLOSU
Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimlei Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne başvuran uzmanın değerlendirilmesi; 04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince; ALES notunun %30’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait
merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’ini, yabancı dil puanının %10’ini ve giriş sınavı notunun %30’ini
alarak yapılmıştır. Değerlendirme Tutanağı aşağıda isimleri yazılı sınav jürileri tarafından düzenlenerek imzalanmıştır.
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
UZMAN
6
1
14.10.2014
DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
S.No
1
T.C.NO
Adı ve Soyadı
39202651536 Aytaç UZUNLAŞ
ALES
Puanı
(A) Puanın Yabancı
%30’u
Dil Puanı
74,96
22,49
75,00
(B)
Puanın
%10’u
7,50
Lisans (C) Notun
Mez.Notu
%30'u
54,96
16,49
Giriş
Sınavı
Notu
(D) Giriş
Sınavı
Notu'nun
%30'u
(A+B+C+D)
Değerlendirme
Notu
Sonuç
85,00
25,50
71,98
Kazandı
2
NOT: 1- Lisans Diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği
2- Lisans Transkriptinin aslı veya noterden onaylı örneği
3- ALES belgesinin aslı
4- Dil belgesinin aslı
5- Tecrübe belgesinin aslı
6- 8 adet fotoğraf
7- Tam teşekküllü devlet hastenesinden alınan sağlık raporu
8- Sabıka kaydı
9- Erkek adaylardan askerlik belgesinin aslı
Asil kazanan adayların yukarıda belirtilen belgeleri 1 hafta içerisinde teslim edip15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.
Download

1- Lisans Diplomasının asl - Abdullah Gül Üniversitesi