Mühendislik Fakültesi
BLM203-Sayısal Sistemler
ÖDEV-6
Adı Soyadı:......................................................................
S1. Aşağıdaki ardışıl devreyi analiz ederek y çıkışının zaman diyagramını çiziniz?.
D
SET
Q
A
y
x
CLR
D
SET
CLR
Q
Q
B
Q
Clk
Clk
y
(x=1)
t
y
(x=0)
S2. 3-5-2-1-0-3…. biçiminde periyodik olarak sayan bir eşzamanlı sayıcı devresini T-ikili
devreleri kullanarak tasarlayınız. Zaman diyagramını çiziniz.
Clk
A
B
C
t
S3. Anahtar x=1 konumunda iken ileri doğru 0’dan6’ye kadar 2’şer 2’şer sayan (0-2-4-6-0),
anahtar x=0 olduğu zaman duran ve sonra anahtar tekrar 1 olduğu zaman kaldığı yerden ayni
şekilde saymaya devam eden bir sayıcı devreyi JK ikililer kullanarak gerçekleştiriniz.
Download

Ev Ödevi