13. Kod Çevirici Devreler (Code Converter)
'Kod çevirici', bir kodlama yönteminde ifade edilen bilgiyi, başka bir kodlama yöntemine
çeviren lojik bir devredir. Kod çevirici devrelere örnek olarak, BCD’den yedi parçalı
göstergeye, ikili’den BCD’ye, ikili’den gray koda, gray kod’dan ikili’ye, BCD’den ASCII ve
EBCDIC’ye veya tersine kod çevirmeleri verilebilir.
Hesap makinelerinde veya bilgisayarlarda kullanılan tuş takımı / gösterge sistemi, kod
çevirme işlemlerinin birkaçının bir arada yapıldığı bir düzenektir. Tuş takımı / gösterge
sisteminde, tuş takımıyla gösterge arasında kodlama ve kod çevirme işlemleri yapılır (Şekil
8.14). Tuş takımındaki tuşlara basılmak suretiyle elde edilen değerler, onlu sistemden
BCD’ye dönüştürülür (kodlayıcı). BCD olarak elde edilen bilgiler, BCD’den 7 parçalı
göstergeye kod çevirme işleminden geçirilir ve göstergede onlu olarak okunur.
7
8
9
4
5
6
1
2
3
a
Kodlayıcı
(Onlu’dan
BCD’ye)
Kod çevirici
(BCD’den 7
parçalı
gösterge’ye)
0
f
e
g
d
b
c
7 parçalı gösterge
Şekil 25. BCD’den 7 parçalı gösterge’ye kod çevirici
13.1. Ön Çalışma
Board’un üzerine, uygulama yapacağınız devrede yer alan elemanları yerleştirerek, devre
şemasına uygun olarak aralarındaki bağlantıları çiziniz. Toprak (-) ve besleme (+) uçlarını da
çizerek gösteriniz.
29
13.2. Deneyde Kullanılacak Malzemeler
Eleman
Entegre
Entegre
Entegre
Direnç
LED
Değeri
7404
7432
4077
390 
Sayısı
1
1
1
5
5
13.3. Deneyin Bağlantı Şeması
Şekil 26. Kod çevirici devresi (+3 devresi)
13.4. Deneyin Yapılışı
 Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
 Entegrelerin besleme bağlantılarını yapınız.
 Devreye +5V besleme gerilimi uygulayınız.
 A ve B anahtarlarının değerlerini değiştirerek çıkışları gözleyiniz.
13.5. Sorular
 BCD- Gray decoder devresini tasarlayınız.
 BCD-‘+3’ decoder devresini tasarlayınız.
 BCD-‘+5te2’ decoder devresini tasarlayınız.
30
Download

13. Kod Çevirici Devreler (Code Converter)