15. Demultiplexer Devresi
Tek bir girişten aldığı bilgileri, her bir çeşit giriş bilgisi farklı çıkışta olacak şekilde dağıtım
yapan devrelere, ‘Azlayıcı / Veri dağıtıcı devreler’ (Demultiplexer / Data Distributor) ismi
verilir. Multiplexer’ın yaptığı işlemin tersini yapan bu devrede seçici girişlerin değeri, giriş
verilerinin hangi çıkışa gönderileceğini belirler. Özet olarak; ‘demultiplexer devresi, tek bir
kaynaktan gelen bilgileri seçme girişleri yardımıyla ayırarak, N çıkış hattından birisine
gönderen çok konumlu bir anahtardır’ denebilir.
Q0
Q1
Veri
Girişi
DEMUX
7411
QN-1
Seçme Girişleri
Şekil 29. Demultiplexer yapısı ve 7411 Entegresi
15.1. Ön Çalışma
Board’un üzerine, uygulama yapacağınız devrede yer alan elemanları yerleştirerek, devre
şemasına uygun olarak aralarındaki bağlantıları çiziniz. Toprak (-) ve besleme (+) uçlarını da
çizerek gösteriniz.
15.2. Deneyde Kullanılacak Malzemeler
Eleman
Entegre
Entegre
Direnç
LED
Değeri
7411
7404
390 
Sayısı
2
1
7
7
33
15.3. Deneyin Bağlantı Şeması
Şekil 30. Demultiplexer Devresi
15.4. Deneyin Yapılışı
 Yukarıdaki devreyi board üzerine kurunuz.
 Entegrenin besleme bağlantılarını yapınız.
 Devreye +5V besleme gerilimi uygulayınız.
 Giriş anahtarını ‘1’ konumuna getiriniz.
 A ve B girişlerini değiştirerek Q0, Q1, Q2 ve Q3 çıkışlarını gözleyiniz.
15.5. Sorular
 DEMUX’ların kullanım alanlarını açıklayınız.
 1x4 DEMUX devresini tasarlayıp, çiziniz
34
Download

15. Demultiplexer Devresi