DENEY #3 NAND KAPILARI İLE LOJİK Deneyin Amacı : NAND kapıları ile diğer lojik kapıları oluşturma ve devrede kullanabilme kabiliyeti kazandırma Kullanılan Alet ve Malzemeler: 1) DC Güç Kaynağı 2) Switch ve LED 3) Çeşitli Değerlerde Dirençler ve bağlantı kabloları Deneyle İlgili Teorik Bilgiler: NAND (TERS VE) Kapısı Girilen iki ya da daha çok değerin çarpılmasını sağlayan ve sonucun tersini alan kapıdır. Buna ve değil kapısı veya TVE (Ters Ve) kapısı denir. İngilizce kısaltması ise NAND 'dır. VE Değil Kapısı, sadece tüm girişleri 1 ise 0 verir, diğer tüm hallerde 1 verir.Yandaki şekildeki gibi sembolize edilir.Aşağıdaki şekilde ters ve kapısının entegresi olan 7400’in iç yapısı gösterilmektedir NAND Kapısı ile NOT NAND kapısı ile NOT kapısı işlevi gerçekleştiren devre aşağıdaki gibidir. Sayfa | 16 NAND Kapısı İle AND 2 adet NAND kapısı ile AND kapısı işlevi gerçekleştiren devre aşağıdaki gibidir. NAND Kapısı İle OR 3 adet NAND kapısı ile OR kapısı işlevi gerçekleştiren devre aşağıdaki gibidir. NAND Kapısı İle NOR 4 adet NAND kapısı ile NOR kapısı işlevi gerçekleştiren devre aşağıdaki gibidir. Sayfa | 17 NAND Kapısı İle EXOR 4 adet NAND kapısı ile EXOR kapısı işlevi gerçekleştiren devre aşağıdaki gibidir. Ön Hazırlık Soruları : S.1. NAND kapısı ile diğer kapıların işlemlerini gerçekleştirmenin ne gibi avantajları vardır ? S.2. NAND ile OR kapısının işlemlerini yapan devreyi çiziniz. S.3. NAND ile NOR kapısının işlemlerini yapan devrenin simülasyonunu ADNM’den gönderiniz. Deneyin Yapılışı : 1) NAND ile NOT kapısının işlevlerini sağlayan devreyi kurunuz ve doğruluk tablosunu doldurunuz 2) NAND ile AND kapısının işlevlerini sağlayan devreyi kurunuz ve doğruluk tablosunu doldurunuz 3) NAND ile OR kapısının işlevlerini sağlayan devreyi kurunuz ve doğruluk tablosunu doldurunuz 4) NAND ile NOR kapısının işlevlerini sağlayan devreyi kurunuz ve doğruluk tablosunu doldurunuz 5) NAND ile EXOR kapısının işlevlerini sağlayan devreyi kurunuz ve doğruluk tablosunu doldurunuz Sayfa | 18 DENEY 3 SONUÇ RAPORU EKİ A
Çıkış
0
1
NOT Doğruluk Tablosu A
B
0
0
0
1
1
0
1
1
Çıkış
AND Doğruluk Tablosu A
B
0
0
0
1
1
0
1
1
Çıkış
OR Doğruluk Tablosu A
B
0
0
0
1
1
0
1
1
Çıkış
NOR Doğruluk Tablosu Sayfa | 19 A
B
0
0
0
1
1
0
1
1
Çıkış
EXOR Doğruluk Tablosu GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANI ONAYI Deney Sonuç Soruları S.1. NAND ile EXOR kapısının işlevlerini sağlayan devreyi formüller ile şekil üzerinde açıklayınız. Sayfa | 20 
Download

DENEY #3 NAND KAPILARI İLE LOJİK Deneyin Amacı : NAND