İstikrarlı Olmak
Aralık 2014
Robert Koleji
İstikrarlı olmak nedir?

İstikrar kelime anlamı ile aynı biçimde devam
etmek ve kararlılık demektir.

İstikrar, karar ve sebat üzere olmak, karar kılmak
anlamlarına gelir. Harekette süreklilik, belli bir düzeni
takip veya dengeli bir seviye grafiği söz konusu olan
her yerde istikrardan söz edilebilir.

İstikrar yaratılış tabiatına en uygun davranış
biçimidir. Güneş, ay ,gezegenler, yıldızlar , dünya ve
Kendi istikrarlılığımızı sağlamak/ Öz-disiplin
Neler yapabiliriz ?
 Öz disiplin, bir insanın duygularını, isteklerini,
içgüdülerini ve davranışlarını kontrol etme becerisidir.
 Öz disipline sahip olmak, bir şeye karar verip onu
uygulamaya koymak ve yolunuza çıkan herhangi bir
engele, rahatsızlık hissine rağmen devam edebilmek
demektir. Öz disiplin olmadan hiçbir başarı elde
edilemez. Kendinize olan inancınız ve azminiz her
şeyin kapısını açan anahtardır ve insanlar arasında
fark yaratmanızı sağlayacak en önemli faktörden biridir.
Bir kişide işini iyi yapma azim, kararlılığı ve sabrı varsa,
sonucun başarısız olma ihtimali çok düşüktür.
kainattaki her şey bir istikrar içinde hareket eder.
İstikrarlı olmanın önemi
 Steve DeVore geliştirdiği motivasyon modelinde öz diplinin
ve iç motivasyonun gücünü hayata katmamızı sağlayacak
yedi aşamalı bir süreçten geçmemizi öneriyor. Bu sürecin
gerektirdiği aşamalar sırasıyla şu şekildedir;
Taşı delen suyun gücü değil, damlaların
sürekliliğidir…
Download

buraya