16. Yarım Toplayıcı Devre
Girişine uygulanan iki biti toplayıp, sonucu toplam (sum) ve elde (carry) şeklinde veren
toplayıcı devresi, ‘yarım toplayıcı’ olarak isimlendirilir. Yarım toplayıcı devresi, doğruluk
tablosundan elde edilen fonksiyonların lojik devresinin çizilmesi ile oluşturulur. Oluşan
devrede, ‘Toplam’ ve ‘Elde’ değerlerini temsil eden iki çıkış bulunur. Yarım toplayıcı
çıkışlarındaki sadeleştirilmiş fonksiyonlar, S = A'B+AB' ve C = AB şeklinde elde edilir.
Girişlerin A ve B, çıkışların S ve C değişkenleri ile ifade edildiği yarım toplayıcı devresi;
farklı şekillerde oluşturulabilir (Şekil 31).
A
S=AB’+A’B
B
S (Toplam)
A
HA
Toplam
A
B
A
S
B
T oplam
B
Co (Elde)
C
C=A.B
A
Elde
S=AB
C=A.B
Elde
B
Şekil 31. Yarım Toplayıcı Devresi
16.1. Ön Çalışma
Board’un üzerine, uygulama yapacağınız devrede yer alan elemanları yerleştirerek, devre
şemasına uygun olarak aralarındaki bağlantıları çiziniz. Toprak (-) ve besleme (+) uçlarını da
çizerek gösteriniz.
16.2. Deneyde Kullanılacak Malzemeler
Değeri
Eleman
Entegre
Entegre
Direnç
LED
7400
7404
390 
Sayısı
1
1
4
4
35
16.3. Deneyin Bağlantı Şeması
Şekil 32. Yarım Toplayıcı Devresi
16.4. Deneyin Yapılışı
 Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
 Entegrelerin besleme bağlantılarını yapınız.
 Devreye +5V besleme gerilimi uygulayınız.
 A ve B anahtarlarının değerlerini değiştirerek S ve Co çıkışlarını gözleyiniz
Girişler
A
0
0
1
1
Çıkışlar
B
0
1
0
1
S
Co
16.5. Sorular

Yarım toplayıcı devrelerin özelliklerini ve kullanım yerlerini yazınız.

Yarım toplayıcılar kullanılarak tam toplayıcının elde edilmesini şekil yardımıyla
anlatınız.
36
Download

16. Yarım Toplayıcı Devre